Kenniscentrum Techniek

Aanpak

Tijdens een vraagarticulatie zijn door de deelnemende mkb-bedrijven verschillende praktijkvragen geformuleerd. Deze is vertaald naar de volgende hoofdonderzoeksvraag: “Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van de combinatie van biobased plastics, textiele reststromen en een combinatie van conventionele en digitale productietechnieken om circulair toepasbare plaat- en schaalvormige producten te realiseren met toegevoegde waarde voor het gehele waardesysteem?”

1. Hoe kunnen door slim combineren van ontwerp, productietechniek en vezel/bioplastic combinatie specifieke materiaal- en producteigenschappen (geluidsdemping, esthetiek) gerealiseerd worden?

2. Hoe kan met behulp van digitale productietechnieken flexibiliteit in zowel design van plaat- en schaalvormige producten (2,5D ontwerpen) als productieoutput (vraaggestuurde en klantspecifieke productie) gecreëerd worden?

3. Hoe kan de circulariteit en toepasbaarheid van de biocomposieten verbeterd worden door ingrepen aan het begin van de keten (vervuiling van de textielvezels voorkomen of verwijderen, textiel beter selecteren)?

4. Hoe kan een werkelijk circulair systeem gerealiseerd worden voor producten gemaakt van biocomposieten door ingrepen aan het eind van de keten (product id’s invoeren (tagging), terugname systemen, mechanische recycling)?

5. Hoe kan met plaat- en schaalvormige producten van biocomposieten een realistische business case en circulair business model voor alle bedrijfsgroepen in het waardesysteem?

Tijdens het onderzoek zullen vier case studies worden uitgevoerd waarin verkennende ontwerpen worden gemaakt en kennisvragen worden geformuleerd ter voorbereiding van het verdiepend onderzoek naar eigenschappen van materialen en producten en circulaire ketens en impact. De vier case studies zijn als volgt:

Eindgebruiker

Vezelsoort

Herkomst vezel

Mogelijke case

Starbucks

Jute

Koffiezakken

Tafelblad

Ahrend

Wol

Snijafval

Bureaublad

VRK

Denim

Spijkerbroeken

Plafondsysteem

Paul de Ruiter

Jute, Wol of Denim

-

Wandpanelen

Per case worden vorm- en ontwerpstudies uitgevoerd, waarbij de focus ligt op de materiaalsamenstelling en -opbouw in lagen en de inzet van digitale productietechnieken om 3D en klant specifieke ontwerpen te maken.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 22 augustus 2018