Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Participatie in de Omgevingswet

Hoe betrek je burgers bij het opstellen van een Omgevingsvisie?

Gemeenten zijn vanaf 2021 volgens de Omgevingswet verplicht burgers te betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisie. Burgers denken graag mee over kleinschalige planningsvraagstukken. Maar wat is de beste manier om hun burgers en andere belanghebbenden te betrekken bij het ontwikkelen van abstractere ruimtelijke visies?

Veel gemeenten zijn op zoek naar de juiste manier om hun burgers en andere belanghebbenden te betrekken. Dit geldt niet alleen voor het proces rondom de Omgevingsvisie, maar ook voor andere beleidstukken (bijvoorbeeld in het sociaal domein). Werk je bij een gemeente en vraag je je af wat burgers willen? HvA-studenten ondervroegen burgers in elf gemeenten over hoe zij betrokken willen worden bij het ontwerpen van visie en beleid in hun woonplaats.

Steeds meer projecten vanuit de gemeente worden opgepakt met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit gaat zowel om concrete (bouw)projecten als om processen rondom het vormen van beleid.

De Omgevingswet geeft aan dat een gemeente ook aandacht dient te besteden aan participatie bij het opstellen van haar omgevingsvisie (waar willen we naartoe de komende 10 à 20 jaar), maar laat het verder aan de gemeenten om hier inhoud aan te geven. Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop burgers betrokken willen worden, deden studenten bestuurskunde van Hogeschool van Amsterdam onderzoek in verschillende gemeenten door heel Nederland: Alkmaar, Amersfoort, Barendrecht, Bergen, Castricum, Drimmelen, Geertruidenberg, Heiloo, Loon op Zand, Raamsdonkveer, Sittard-Geleen, Vught.

Enquête onder burgers

Het onderzoek van de studenten vond plaats aan de hand van een enquête die werd opgesteld door de samenwerkende partijen. Uiteindelijk werden ruim 2200 enquêtes afgenomen. De studenten analyseerden vervolgens de verzamelde data en ontwierpen een Argumentenkaart als hulpmiddel voor gemeenten om participatie vorm te geven.

Meedoen?

Project Burgerparticipatie in de Omgevingswet liep in 2019 van februari tot mei. Het is een samenwerking tussen R-LINK partner Antea Group, HvA-bestuurskunde, HvA Urban Technology en betrokken gemeenten. De resultaten zijn in mei 2019 aan de deelnemende gemeenten gepresenteerd bij Antea Group.

In februari 2020 start een vervolg op dit project, opnieuw met HvA Bestuurskunde en Antea Group als partners. De voorbereidingen voor een nieuwe opdracht zijn begonnen, maar u kunt nog aansluiten. Wilt u meedoen met uw gemeente? Neem dan contact op met projectleider van de HvA Melika Levelt m.levelt@hva.nl

Gepubliceerd door  Urban Technology 20 januari 2020