Kenniscentrum Techniek

Participatie in de energietransitie

In dit project zijn inzichten uit het Omgevingscanvas en onderzoek naar participatie in gebiedsontwikkeling (NWO Surfproject R-LINK) bruikbaar gemaakt voor het onderwijs en professionals in de energiesector.

Een ontwikkeling met een grote ruimtelijke impact die op dit moment speelt op veel plekken in steden en dorpen, is de energietransitie. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld: voor netwerkbeheerders en ontwerpers van oplossingen voor duurzame energielevering in wijken en steden staat participatie met belanghebbenden ‘ver van hun bed af’, terwijl ze er door de invoering van de Omgevingswet wel mee te maken krijgen. In dit project zijn een collegereeks en een spel ontwikkeld om iedereen in de energietransitie bekend te maken met participatie en met elkaar in gesprek te gaan hoe het vormgegeven kan worden.

Resultaat: onderwijsmodule participatie in de energietransitie

Gepubliceerd door  Urban Technology 9 juli 2021