Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Omgevingscanvas voor de Energietransitie

Het doel van dit project is om het Omgevingscanvas en de inzichten uit R-LINK bruikbaar te maken voor professionals in de energiesector, en verder te verspreiden in het onderwijs.

Een ontwikkeling met een grote ruimtelijke impact die op dit moment op veel plekken in steden en dorpen speelt, is de energietransitie. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld: voor netwerkbeheerders en ontwerpers van oplossingen voor duurzame energielevering in wijken en steden staat participatie met belanghebbenden ‘ver van hun bed af’, terwijl ze er door de invoering van de Omgevingswet wel mee te maken krijgen. Het Omgevingscanvas kan geschikt zijn als participatiemiddel voor (wijkgerichte) aanpak van de energietransitie. Het Omgevingscanvas is er echter niet specifiek voor ontwikkeld.

Uitbreiding van Omgevingscanvas

In dit project toetsen we het Omgevingscanvas, vullen we het aan en fine-tunen we het voor de energiesector, zodat het een goede participatietool ontstaat specifiek voor de energietransitie. We maken een laagdrempelige, praktische inleiding op participatie in de energietransitie (PowerPoint-presentatie, onderwijsopdracht en docentenhandleiding) en herzien het Omgevingscanvas specifiek voor de energiesector inclusief korte toelichting voor het gebruik (flyer). Zo kunnen meer technisch geschoolde professionals (inclusief docenten in het onderwijs) aan de slag met participatie in ruimtelijke projecten voor de energietransitie.

Verbinding met onderwijs

We ontwikkelen een onderwijsmodule Participatie voor de Energietransitie binnen de minor Energiepositieve Stad waarin studenten met de inzichten en het Omgevingscanvas uit R-LINK aan de slag gaan. Het Omgevingscanvas en inzichten uit R-LINK worden in de context van projecten voor de energietransitie in de minor aangescherpt. Het resultaat is een toolbox voor de technische professional die in het onderwijs en de praktijk aan de slag wil gaan met participatie en maatschappelijk initiatief in de energietransitie bestaande uit:

  • Een introductie in participatie onder de Omgevingswet en bij de energietransitie (powerpoint)
  • Een specifiek voor de energietransitie herzien Omgevingscanvas
  • Een korte gebruiksaanwijzing bij het Omgevingscanvas
Gepubliceerd door  Urban Technology 28 september 2020