Kenniscentrum Techniek

Resultaten

Tussenresultaten van het consortium

Deliverable 1.2 deel I: Regelgeving toelating en inzet

Dit rapport presenteert de resultaten van een verkenning naar de huidige regelgeving omtrent toelating en inzet (gedragsregels) van L-categorie voertuigen op de weg.

Deliverable 1.2 deel II: Mobiliteitsbeleid gemeenten

Deze rapportage laat via praktijkvoorbeelden zien in welke mate huidige en toekomstige gemeentelijke beleidsmaatregelen van invloed zijn op de inzet van LEVV's.

LEVV-NL

Loendersloot Advies, Fietsdiensten.nl en de HvA hebben hun krachten gebundeld in het project LEVV-NL. Het doel: de Nederlandse markt van LEVV in kaart brengen. Het is een vervolg op de Europese Cycle Logistics Industry Survey, waar (slechts) 11 Nederlandse organisaties aan deelnamen. De resultaten worden gebruikt om beleidsaanbieders en ontwikkelaars te overtuigen van de groeimarkt van LEVV en bijhorende kansen en uitdagingen.

Stadslogistiek in Beeld

Tussen april en september 2016 hebben de HvA, EVO en Lean Cargo Consultancy in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Stadsdeel Zuid onderzoek gedaan naar de bevoorrading van winkels, horeca en bedrijven in de Oude Pijp in Amsterdam. De resultaten zijn input voor het LEVV-LOGIC onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Connekt.

Rapportage Verkenning Stedelijke Inpassing Cargofietsen en Lichte Elektrische Voertuigen. In opdracht van Gemeente Amsterdam, januari 2018.

In dit onderzoek zijn logistiek dienstverleners met ervaringen met LEV’s en cargofietsen geïnterviewd en zijn mogelijkheden geïnventariseerd voor faciliterend en regulerend beleid.

Visualisatie logistiek concept van Living Lab Partners:

  1. Greenolution/HetLokaal/2Wielkoeriers: https://youtu.be/actzFoB8WIY
  2. CityServiceBike: https://youtu.be/Q4w8W2UrRbA

Met dank aan Turn2Improve.

Capaciteit elektrisch laden op locatie - Het EVEC-model

Dit rapport presenteert hoe met het EVEC-model (Electric Vehicle Expansion Calculator) inzicht verkregen kan worden in de laadbehoefte van EV en benodige energiecapaciteit op locatie van een logistiek dienstverlener.

Fleets Going Electric: How to Manage Capacity Problems of Fleet Owners

Op 22 en 23 november 2017 vond de World Light Electric Vehicle Summit plaats in Rotterdam. Jos Warmerdam en Robert van den Hoed presenteerden aldaar onder het thema Environment Impact & Infrastructure.

Designing Light Electric Vehicles for urban freight transport

Van 9 tot en met 11 oktober 2017 was LEVV-LOGIC met een posterpresentatie aanwezig op The 30th International Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS30) in Stuttgart, Duitsland. EVS30 is het ontmoetingspunt voor de e-mobility industrie. Fabrikanten, gebruikers en beleidsmakers worden hier op de hoogte gebracht van alle vormen van e-mobility in Stuttgart en kunnen discussiëren over nieuwe trends en mogelijke toepassingen van elektrisch vervoer.

Deliverable 4.1: Living Lab Rapport - Greenolution Het Lokaal 2Wielkoeriers

De evaluatie van het experiment naar de belevering van Het Lokaal in Amersfoort met de CycleSpark-CargoBikeXL van Greenolution door vervoerder 2Wielkoeriers.

Deliverable 4.2: Living Lab Rapport - CityServiceBike

De evaluatie van de pilot van CityServiceBike in Utrecht. CityServiceBike biedt onderhoudsmonteurs en servicemedewerkers een parkeerplaats aan de rand van het centrum van de stad waar overgestapt kan worden op een elektrische bakfiets van Urban Arrow.

Deliverable 4.3: Living Lab Rapport - PROEF ECB MAASTRICHT

Dit rapport presenteert de resultaten van het derde experiment. Het betreft een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische cargobikes (ECB), geïnitieerd door Maastricht Bereikbaar. De regeling is in juni 2017 gepubliceerd. Als voorwaarden voor de subsidie is het gebruik van de ECB zes maanden gemonitord met een GPS-logger en twee keer geëvalueerd door middel van een (telefonisch) interview. Ook hebben de deelnemers twee keer twee weken een logboek bij gehouden.

Deelname: Koffiebranderij Blanche Dael, thuiskapper HairVisit, studentenservicebedrijf Jules en evenementenbureau PP Events.

Deliverable 4.5 Evaluatie LEVV-Battle

De evaluatie van de LEVV-Battle op 6 en 7 december 2017 in Amsterdam. Tijdens deze battle streden teams van studenten en docent-onderzoekers van de HvA tegen elkaar voor het efficiëntste resultaat. Stadsbevoorrading is nagebootst met gebruik van verschillende licht elektrische vrachtvoertuigen, waarbij goederen van circa 10 bedrijven in de stad zijn bezorgd aan (fictieve) klanten.

Bekijk hier de LEVV-Battle aftermovie (3min).

Praktijkcases

Op deze website presenteren wij cases van LEVV in de praktijk.

WORKSHOP schaalbare BUSINESS MODELLEN

Dit rapport geeft inzicht in hetgeen dat in de workshop - van 25 januari 2018 tijdens de deelnemersbijeenkomst van LEVV-LOGIC- besproken is, waarbij een groot aantal praktijkpartners praktisch aan de slag zijn gegaan met het toepassen van het Scalability Model. Dit is een conceptueel model voor het toetsen en verbeteren van de schaalbaarheid van business modellen. Het model is toegepast op de case van City Hub.

Aan de workshop namen personen van de volgende organisaties deel: Bubble Post, Cargoroo, Drop Amsterdam, Easy Go Electric, E-bakkie, EnMorgen, Fietsdiensten.nl, HAN Automotive Research, Hogeschool Rotterdam, Hogeshool van Amsterdam, KennisDCLogistiek, Rijksoverheid, RoutiGo, Ruimte in Projecten, Technolution, Universiteit van Amsterdam en Urban Arrow.

Evofenedex magazine januari 2018

Een leuk artikel over de LEVV-Battle en aandacht voor het LEVV-LOGIC onderzoek. LEVV’S testen voor stadslogistiek: Met een elektrisch minibusje, bolderkar en vrachtfiets goederen bezorgen.

Estimating the current, expected and potential market of cargo bikes in your country: lessons from the Netherlands

Op 20 en 21 maart 2017 vond de vierde European Cycle Logistics Conference (ECLF) plaats in Wenen. ECLF is de Europese expertconferentie over cycle logistics - duurzame stadslogistiek met cargo bikes. Susanne Balm presenteerde hier de resultaten van het LEVV-NL onderzoek onder Nederlandse producenten, verkopers en gebruikers van lichte elektrische vrachtvoertuigen. Daarnaast gaf ze inzicht in data van goederenvervoer in Amsterdam en de potentiele markt voor LEVV.

Wohin mit dem Auto

Aandacht in Duitsland voor ons project in het artikel "Wohin mit dem Auto?". Een vergelijking tussen Hamburg en Amsterdam.

Discussienota D66 over de opkomst van ‘’Light electric vehicles’’ in het Amsterdamse verkeer en vervoer

‘’Innovatieve en schone vervoermiddelen zijn bezig aan een opmars in Amsterdam en dat is positief. Deze zogeheten light electric vehicles (LEVs) zijn namelijk schoon, stil en flexibel. Maar het beleid van de gemeente sluit hier nog niet op aan’’, aldus Jan-Bert Vroege, raadslid voor D66. Hij heeft de discussie hierover gestart in de Amsterdamse gemeenteraad, verwijzend naar het rapport over mobiliteitsbeleid van gemeenten van LEVV-LOGIC.

Pilot CityServiceBike

Aandacht voor de pilot van CityServiceBike in een artikel in het Algemeen Dagblad.
Enthousiaste deelnemer van Douwe Egberts aan het woord in een item van RTV Utrecht.

Meer weten over de pilot? Lees dan hier verder.

International Cargo Bike Festival 2017

Van 11 tot en met 13 juni 2017 vond het International Cargo Bike Festival (ICBF) plaats in Nijmegen. In het magazine is aandacht besteed aan LEVV-LOGIC op pagina 10 tot en met 13.

Evofenedex magazine maart 2017

Naar aanleiding van een sessie over de kosten en baten van een LEVV geleid door projectleider Susanne Balm is er een artikel verschenen over LEVV-LOGIC in de maarteditie van het magazine van EVO.

Voertuigmonitoring

Onderzoek naar monitoringssystemen voor LEVVs uitgevoerd door een studententeam van de minor Urban Logistics.

Cargobikes in Rotterdam

Onderzoek naar de infrastructurele gevolgen en mogelijkheden bij
het inzetten van cargobikes voor de stedelijke distributie in Rotterdam. Door studenten van de minor Infrastructuur en Mobiliteit van de Hogeschool van Rotterdam.

Duurzame stadslogistiek in Zwolle

Dit onderzoek is niet uitgevoerd in opdracht van LEVV-LOGIC, maar wel heel interessant. Studenten van de hogeschool Windesheim onderzochten de vrachtfiets als duurzaam logistiek vervoermiddel tussen een hub en de binnenstad van Zwolle.

Welk logistiek concept maakt de inzet van LEVV mogelijk?

Posterpresentaties van acht 3e en 4e jaars logistieke studenten van de HvA. De onderzoeken gaan in op bevoorrading van de horeca (food en non-food), retail, levering van maaltijdboxen, post, onderhoudsdiensten, de rol van logistieke faciliteiten en de impact voor de openbare ruimte.

Het creëren van een efficiëntere horecadistributie in de Amsterdamse Oude Pijp

Chaymae Amakhlouf, student aan de opleiding Logistics Engineering, schreef haar scriptie over de veranderingen die nodig zijn om de horecatransportbewegingen van de last mile in de Oude Pijp te reduceren en daarmee de bereikbaarheid te verbeteren.

De invloed van de cargobike op de toekomstige infrastructuur van Rotterdam Centrum

Studenten van de minor Infrastructuur en Mobiliteit van de Hogeschool Rotterdam deden in opdracht van Stadsontwikkeling Rotterdam onderzoek naar de invloed van de cargobike op de toekomstige infrastructuur van Rotterdam Centrum.

Vergelijkingstool

[English version below] Onder welke logistieke omstandigheden is welk type LEVV efficiënter dan een bestelbus? Studenten van de HvA minor Urban Logistics hebben een tool ontworpen om dit uit te rekenen voor een individuele route.

Comparison tool

Which type of LEFV is more efficient than a delivery van under what conditions? Students of the AUAS minor Urban Logistics developed a tool to calculate this for an individual route.

Gepubliceerd door  Urban Technology 11 november 2018