Kenniscentrum Techniek

Doel

In het project LEVV-LOGIC wordt onderzoek gedaan naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor de levering van goederen in steden. In dit project ontwikkelen de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Arnhem Nijmegen samen met logistiek dienstverleners, verladers, voertuigaanbieders, netwerkorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten nieuwe kennis over logistieke concepten en business modellen met LEVV. Met als doel deze kennis toe te passen voor een rendabele inzet van LEVV voor stadslogistiek.

Het onderzoek wordt mede gefinancierd met de RAAK-mkb subsidie. Deze subsidie is bedoeld om via kennisuitwisseling het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten. Het onderzoek is gestart op 1 september 2016 en heeft een looptijd van twee jaar.

De circa 30 projectdeelnemers delen de ambitie om met LEVV’s een bijdrage te leveren aan regionale, nationale en Europese doelstellingen om stedelijk goederenvervoer efficiënter en schoner te organiseren. Hiermee sluit het project aan bij de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek.

Binnen het onderzoeksproject wordt LEVV gedefinieerd als een voertuig met elektrische aandrijving of trapondersteuning, in omvang kleiner dan een bestelvoertuig en met een laadvermogen tot circa 750 kg

Gepubliceerd door  Urban Technology 28 februari 2018