Kenniscentrum Techniek

Aanpak

Onderzoeksvragen

Op basis van de vragen en behoefte uit de praktijk heeft het onderzoeksteam de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: Met welke logistieke concepten is er een schaalbaar business model voor de inzet van Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor stadslogistiek te realiseren?

Deze vraag wordt beantwoord door middel van de volgende deelvragen:

 1. Wat zijn potentiele stromen voor LEVV’s op basis van markteigenschappen en bevoorradingsprofielen?
 2. Welke logistieke concepten maken de inzet van LEVV’s mogelijk?
 3. Aan welke functionaliteiten moet een LEVV voldoen in termen van voertuigontwerp, aandrijflijn en ondersteunende (laad)infrastructuur?
 4. Wat zijn aantrekkelijke alternatieven en ontwerpaanpassingen aan LEVV’s?
 5. Hoe ziet een schaalbaar business model met LEVV’s eruit?
 6. Hoe kan voldaan worden aan de voorwaarden van een succesvol business model met LEVV’s?

Aanpak

De deelnemers in LEVV-LOGIC:

 • onderzoeken de potentie van LEVV voor specifieke stadslogistieke stromen (waaronder food-, webwinkel-, en facilitaire leveringen);
 • ontwerpen nieuwe logistieke concepten met LEVV voor de distributie van goederen van verzender naar ontvanger;
 • vertalen logistieke vereisten naar technische ontwerpen en aanpassingen aan bestaande LEVV’s;
 • experimenten met nieuwe LEVV-concepten in de praktijk;
 • ontwikkelen schaalbare business modellen met LEVV’s;
 • verspreiden de opgedane kennis via vak- en wetenschappelijke publicaties, netwerkbijeenkomsten en onderwijsmateriaal.
Gepubliceerd door  Urban Technology 7 maart 2017