Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Resultaten en opbrengsten Gas op Elektrisch

Het onderzoeksproject verbindt mkb-bedrijven met elkaar en met servicebedrijven om gezamenlijk en multidisciplinair kennis te ontwikkelen over de inzet van elektrisch vervoer (EV) in servicelogistiek.

Het project loopt twee jaar, van maart 2019 tot februari 2021. Het resultaat is een aanpak met concepten en interventies om de inzet van EV in servicelogistiek te stimuleren. Deze aanpak ondersteunt servicebedrijven in het verduurzamen van hun logistieke bedrijfsvoering en voorziet EV-professionals uit het mkb van kennis over nieuw te ontwikkelen diensten.

In de eindpublicatie (begin 2021 gereed), wordt beschreven welke kennis ontwikkeld is over:

  • De kenmerken van servicelogistiek en de afwegingen bij de implementatie van EV
  • De rol van de servicemedewerker in de adoptie van EV
  • De energievoorziening voor EV
  • EV-diensten die het mkb (gezamenlijk) kan aanbieden

Tussenresultaten

De aanpak, voortgang en tussentijdse resultaten worden ook jaarlijks gepresenteerd tijdens:

  • International Cargo Bike Festival
  • Ecomobiel

Zie voor meer evenementen de agenda.

De tussentijdse resultaten zijn beschikbaar via de resultatenmap en de video's .

Gepubliceerd door  Urban Technology 24 november 2020