Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Aanpak Gas op Elektrisch

Het project baseert zich op vragen en behoeften uit de praktijk. Het team heeft een hoofdvraag en deelvragen geformuleerd.

Praktijk

Gas op elektrisch monitort en evalueert in 2020 verschillende toepassingen van EV diensten in de praktijk. Het doel is om op basis van de dagelijkse praktijk inzicht te krijgen in kansen en voorwaarden van de inzet van elektrisch vervoer. Binnen de looptijd van het project worden drie verschillende praktijkcases opgenomen van ENGIE, Unica en Heijmans.

Hoofdvraag

Op basis van de vragen en behoefte uit de praktijk heeft het onderzoeksteam de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd:
Met welke logistieke concepten, laadstrategieën en gedragsinterventies is elektrisch vervoer voor servicebedrijven te realiseren?

Deelvragen

We beantwoorden de onderzoeksvraag met behulp van vijf deelvragen:

  1. Wat zijn de huidige criteria en afwegingen op basis waarvan servicebedrijven voertuigen aanschaffen en ritten inplannen?
  2. Welke vernieuwingen in de logistieke processen van servicebedrijven zijn nodig om EV in te zetten?
  3. Hoe kan het adoptieproces van EV door medewerkers (de EV-gebruikers) van servicebedrijven gestimuleerd worden?
  4. Welke laadstrategieën faciliteren de inzet van EV bij servicebedrijven?
  5. Welke nieuwe diensten kunnen ontwikkeld worden voor servicebedrijven die EV willen realiseren?

Aanpak

De projectdeelnemers in ‘Gas op elektrisch”:

  1. Analyseren de huidige situatie van servicebedrijven aan de hand van ritprofielen, interviews en energieverbruik.
  2. Ontwerpen nieuwe concepten en interventies voor de inzet van (lichte) elektrische vrachtvoertuigen.
  3. Evalueren nieuwe concepten en interventies met experimenten in de praktijk.
  4. Valoriseren de kennis voor de ontwikkeling van nieuwe diensten van het midden- en kleinbedrijf.
Gepubliceerd door  Urban Technology 28 mei 2019