Kenniscentrum Techniek

Future Charging

Elektrisch rijden staat aan de vooravond van een schaalsprong. Het aantal elektrische voertuigen – en daarmee de behoefte aan elektriciteit - zal de komende jaren explosief toenemen. Bovendien komen er meer gebruikersgroepen bij; van particulieren die de tweedehands markt voor elektrische auto’s betreden tot taxichauffeurs. Elke gebruikersgroep heeft eigen behoeften ten aanzien van laadtijdstip, -locatie en -snelheid. De huidige laadinfrastructuur kan niet aan al die wensen voldoen. Dat stelt gemeenten, laadexploitanten, energiebedrijven en netbeheerders voor een grote uitdaging: hoe kunnen zij deze schaalsprong op tijd faciliteren met voldoende laadinfrastructuur?

In het vierjarige project Future Charging onderzoekt De Hogeschool van Amsterdam (HvA) samen met 18 projectpartners de laadinfrastructuur van de toekomst. Met als hoofdvraag:
Hoe kan de toekomstige laadbehoefte voor elektrische voertuigen in een snel groeiende markt met nieuwe gebruikersgroepen goed worden ingevuld? Ofwel, waar, wanneer en wat voor type laadinfrastructuur is nodig?

De nadruk ligt op:

• Kennisontwikkeling over de laadbehoeften van nieuwe gebruikersgroepen
• Simulaties van toekomstig laadgedrag

Living lab

Het projectteam doet onderzoek in het zogenaamde living lab waarin theorie en praktijk nauw met elkaar verbonden zijn. Het onderzoek start met een concrete vraag van partners. Vervolgens voert het team diverse simulaties uit die inzicht opleveren in de effecten van toekomstscenario’s op het gebruik van laadinfrastructuur, de impact op het elektriciteitsnet en openbare ruimte.

Gepubliceerd door  Urban Technology 19 april 2024