Kenniscentrum Techniek

Doelen

De projectgroep Future Charging wil bijdragen aan de doorbraak van elektrisch rijden door: - Kennis te ontwikkelen over de laadbehoeften van nieuwe gebruikersgroepen - Toekomstig laadgedrag te simuleren Zij ontwikkelen kennis aan de hand van praktijkvragen van de projectpartners. Het onderzoeksteam zal diverse simulaties uitvoeren die inzicht opleveren in de effecten van toekomstscenario’s op het gebruik van laadinfrastructuur, de impact op het elektriciteitsnet en de openbare ruimte. Zo zal het team bijvoorbeeld kijken naar de laadbehoeften in 2030 en scenario’s met snelladers en laadpleinen simuleren.

Vervolg IDO-laad

Het project Future Charging is een vervolg op het RAAK-PRO gefinancierde project IDO-laad, gericht op het verbeteren van de prestaties van laadinfrastructuur. Vooral de ontwikkelde kennis, datawarehouse en modellen van IDO-laad worden gebruikt door het Future Charging-team. Future Charging onderscheidt zich van IDO-laad door een diepere analyses van laadbehoeften van nieuwe gebruikersgroepen, uitbreiding van het simulatiemodel, verbreding van de laadinfrastructuur (inclusief snelladers) en aandacht voor impact op het net en openbare ruimte.

RAAK PRO-subsidie

Voor dit onderzoek kreeg de HvA een RAAK PRO-subsidie van Regieorgaan SIA, onderdeel van wetenschapsfinancier NWO. Met deze subsidie bevordert SIA kennisuitwisseling tussen hogescholen en de praktijk. Daarnaast bevordert de subsidie de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen en versterkt het de onderzoekscapaciteit van betrokken lectoraten.

Gepubliceerd door  Urban Technology 18 februari 2020