Kenniscentrum Techniek

Aanpak

In dit project zijn theorie en praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. De praktijk vormt letterlijk het living lab van dit project, juist omdat daar veel experimenten met nieuwe laadinfrastructuur, prijsprikkels en incentives worden ontwikkeld. In het living lab kan het projectteam continu leren hoe interventies uitpakken en wat de interventies zeggen over het laadgedrag van elektrisch vervoer (EV) rijders. De onderzoekcyclus bestaat uit vijf stappen:

Onderzoekcyclus Future Charging

Het proces start met een concrete vraag uit de praktijk (1). Dat is de aanjager voor nieuw onderzoek (e.g. data-analyse, interviews) die nieuwe inzichten in laadgedrag oplevert (2). Dit vormt de input voor aanpassingen in het simulatiemodel (3), waarna in simulaties (4) de effecten worden geanalyseerd. De resultaten kunnen aanleiding zijn voor zowel (5) nieuwe ontwerpen van laadstations of interventies, te plegen door de projectpartners. Door dit te monitoren ontstaat een nieuwe cyclus die weer tot nieuwe kennis en simulaties leidt.

Gepubliceerd door  Urban Technology 18 februari 2020