Kenniscentrum Techniek

Doelen

Is de snelheid waarmee elektrische voertuigen geladen worden aan te passen aan de hoeveelheid beschikbare energie in het elektriciteitsnet? Die vraag staat centraal in het project Flexpower van de gemeente Amsterdam, Liander, E-Laad NL, Vattenfall, Heijmans en de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Het projectteam ontwerpt en test een systeem waarbij de energievraag op een elektriciteitsnetdeel flexibel te regelen is. Hierdoor kunnen er extra laadpunten geplaatst worden, zonder dat daar dure netverzwaringen of een grote achteruitgang in gebruikerscomfort tegenover staan. Om het gebruikerscomfort te onderzoeken zal een enquête worden uitgezet.

Amsterdam als proeftuin

De proeven vinden plaats in Amsterdam, omdat:

  • Amsterdam de luchtkwaliteit in de stad wil verbeteren en daarom kiest voor zo schoon mogelijke auto’s;
  • de stad beschikt over een uniek uitgebreid openbaar oplaadnetwerk: de perfecte omgeving om nieuwe uitvindingen, zoals de Flexpower-laadpalen te testen;
  • deze stad inmiddels genoeg gegevens over het gebruik van laadpalen heeft verzameld om slimme plekken te kunnen kiezen voor de Flexpower-laadpalen.
  • Inpassen binnen het bestaande elektriciteitsnetwerk is nodig om in de toekomst nog meer laadpalen te kunnen plaatsen zonder dure verzwaring van de netten.
Gepubliceerd door  Urban Technology 21 oktober 2021