Kenniscentrum Techniek

Team ATELIER

Omar Shafqat

Omar Shafqat coördineert vanaf mei 2023 het AUAS-team in het Atelier-project. Daarnaast zal hij betrokken zijn bij het ondersteunen van het verwerven van Europese onderzoeksfinanciering en het uitbreiden van samenwerkingsverbanden. Omar heeft een achtergrond in stedelijke energiesystemen met een grote interesse in de rol van eindgebruikers bij het realiseren van energietransitie.

Renee Heller

Dr. Renée Heller is lector Energie en Innovatie binnen de Faculteit Techniek en het Centre of Expertiseonderzoeksprogramma Urban Technology van de HvA. Bij de HvA doet zij onderzoek naar warmtenetten, energiepositieve gebieden, inpassing van EV, PV en warmtetechnieken in het elektriciteitsnet en gebouw gebonden integratie van PV. Binnen ATELIER, doet Renée Heller onderzoek naar het PED- energiesysteem.

Sara Rueda Raya

Sara Rueda Raya doet onderzoek naar de Amsterdamse kenniseconomie en naar veranderingen in de lokale economie. Binnen ATELIER organiseert zij het capacity building programma voor de fellow steden.

Willem van Winden

Willem van Winden is stadseconoom. Hij promoveerde in 2003 aan de Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam. Willem van Winden werkte als Universitair Hoofddocent en onderzoeker bij het European Institute for Comparative Urban research. Hij publiceerde vele internationaal vergelijkende studies, onder andere over steden in de kenniseconomie, ICT & de stad, de toekomst van de industrie in Europese industriële regio's en economische clusters. Binnen ATELIER draagt hij bij aan het leerprogramma, met name voor de Fellow steden.

Stan Majoor

Stan Majoor (1977) is lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en directeur van het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation. Hij geeft leiding aan een onderzoeksprogramma over grootstedelijke vraagstukken in de Amsterdamse regio op het raakvlak van sociale, ruimtelijke, economische en bestuurlijke vragen.

Danijela Šijačić

Danijela werkt aan energiesysteemanalyse en -modellering bij de Faculteit Techniek. In ATELIER draagt ze bij aan de monitoring en evaluatie van de energieprestaties van de PED-demonstraties. Ze neemt deel aan internationale platforms over PED-modellering.

Joachim Meerkerk

Joachim is onderzoeker bij het Centre of Expertise Stedelijk Bestuur en Sociale Innovatie. In ATELIER werkt hij aan het gezamenlijk bestuur van de energiegemeenschappen in positieve energiedistricten. Hij coördineert het onderzoek naar de houding en het gedrag van de bewoners van een PED en hun betrokkenheid bij de samenleving.

Krispijn Faddegon

Krispijn Faddegon is senior onderzoeker en projectleider bij het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad (PveDS). Binnen Atelier onderzoekt hij samen met Danique Bredenoort (PveDS) welk gedrag van bewoners bijdraagt aan het behalen van de doelen van de onderzochte PEDs (positive energy districts) in Amsterdam en welke gedragsfactoren hierbij een rol spelen.

Danique Bredenoort

Danique Bredenoort werkt als gedragsonderzoeker bij het Lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad. In ATELIER doet zij onderzoek naar het gedrag van de bewoners van de PEDs. Zo onderzoekt zij onder andere welk gedrag er van bewoners verwacht wordt om de PEDs te laten slagen en wat de invloed is van het wonen in een PED op het gedrag van bewoners.

Daniel van den Buuse

Dr. Daniel van den Buuse is als Associate Professor of Strategy, Sustainability & Innovation verbonden aan het Center for Economic Transformation en het Finance & Accounting cluster van de Faculteit Business & Economie. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op de strategische rol van bedrijven in de energietransitie, en heeft in de afgelopen jaren aan verschillende projecten rond duurzame innovatie in stedelijke context gewerkt als projectleider, onderzoeker, en adviseur, met een focus op business modellen en governance vraagstukken in relatie tot opschaling en replicatie. In Atelier werkt hij als onderzoeker aan de opschaling van PEDs en de randvoorwaarden die hieraan verbonden zijn, en is hij Chair voor de Task Group Replication voor het Scalable Cities programma.

Elgin Blankwater

Elgin is projectondersteuner bij het electoraat Energie & Innovatie en werkt ook in die rol mee in het ATELIER-project. Zijn achtergrond is in stadssociologie en ICT in het onderwijs, waaronder ook het maken van MOOC's.

Gepubliceerd door  Urban Technology 12 januari 2024