Kenniscentrum Techniek

Aanpak ATELIER

In twee PED-demonstraties in Amsterdam en Bilbao worden de technische, sociale en economische innovaties toegepast, gemonitoord en geëvalueerd. Op basis daarvan worden mogelijkheden voor opschaling en replicatie van deze innovaties naar andere delen van deze steden en in andere steden verkend. Daartoe denken de stakeholders in de stad na over de toekomst van positieve energiedistricten binnen de zogenaamde Innovatie Ateliers. De belangrijkste kenmerken van het PED Innovatie Atelier zijn: a) stimuleren van open innovatie in de quadruple helix, b) co-creatie van oplossingen en ondersteunende maatregelen, c) onderhouden van partnerschappen. Het is de bedoeling dat de Ateliers worden voortgezet nadat het ATELIER project is beëindigd. De HvA is met name betrokken in het thema elektrische mobiliteit en energiesystemen.

Alle partners zullen regelmatig projectactiviteiten, voortgang en resultaten grondig en regelmatig verspreiden naar zowel de professionele gemeenschap als het grote publiek. Er zijn de laatste jaren veel internationale onderzoeks- en kennisplatform opgericht om deze samenwerking te faciliteren. Dit ondersteunt de ambitie van het project om de geleerde lessen te delen met andere steden en districten in de EU.

Gepubliceerd door  Urban Technology 5 januari 2023