Kenniscentrum Techniek

Aanleiding

Energiepositieve wijken (Positive Energy Districts PED) zijn een tussenstap in de transitie naar klimaatneutrale steden. Zij produceren meer duurzame energie dan ze gebruiken, in combinatie met andere duurzaamheidsdoelstellingen: een betaalbare, inclusieve en milieuvriendelijke leefomgeving. Voor het onderzoek en onderwijs bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en voor de stad Amsterdam is dit een interessant en belangrijk thema.

Wat zijn PEDs?

Positieve energiedistricten zijn energiezuinige en energieflexibele stedelijke gebieden of verbonden gebouwen die netto geen uitstoot van broeikasgassen produceren en het actief beheren van een jaarlijks lokaal of regionaal overschot aan hernieuwbare energie. Ze vereisen integratie van verschillende systemen en infrastructuren en interactie tussen gebouwen, de gebruikers en de regionale energie, mobiliteits- en ICT-systemen, terwijl de energievoorziening en een goed leven voor iedereen in lijn is met sociaal, economisch en ecologisch duurzaamheid.

Voor meer informatie over PEDs, klik op de link hieronder.

Waarom zijn PEDs voor Amsterdam en de HvA interessant?

Amsterdam heeft een doelstelling om in de toekomst klimaatneutraal te worden. Daartoe worden innovaties uitgevoerd en getest in de stad, die hieraan kunnen bijdragen. PEDs zijn een veelbelovende integratieve innovatie, die goed bouwt op andere technologische, economische en sociale ontwikkelingen in de stad.

In het onderzoek naar PEDs komen verschillende thema’s van de HvA samen. Met kennis van energiesystemen, energietechniek, data-analyse, sociale innovatie en consumenten-onderzoek worden in nauwe samenwerking met bedrijven en gemeenten innovatieve projecten gestart waar duurzame energie, energiebesparing en flexibiliteit centraal staat. Het interdisciplinaire Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation, onderzoekt, ontwerpt en realiseert sociale en economische innovaties voor grootstedelijke uitdagingen. Deze zijn ook in PEDs van belang. In de Faculteit Techniek en het Centre of Expertise CityNetZero worden lokale energiesystemen op hun werking en prestaties onderzocht, die in een PED de basis vormen voor de energie- en klimaatprestaties.

Gepubliceerd door  Urban Technology 4 januari 2023