Kenniscentrum Techniek

Smart Energy Systems

Nu de energietransitie zich in een stroomversnelling bevindt, komt het elektriciteitsnet steeds meer onder druk te staan. De onderzoeksgroep Smart Energy Systems - onderdeel van het lectoraat Energie & Innovatie - bestudeert hoe slimme energiesystemen kunnen helpen om het stroomnet te ontlasten.

Het elektriciteitsnet raakt vooral overbelast op momenten dat iedereen veel stroom gebruikt: ’s ochtends vroeg, maar ook rond etenstijd. Dit wordt ook wel netcongestie genoemd. Slimme energiesystemen kunnen helpen om de druk op het net te verlagen door de stroomvraag te spreiden. Deze systemen, die bijvoorbeeld in laadpalen zitten, zijn zo geprogrammeerd dat ze vooral energie verbruiken buiten piekmomenten.

Een tweede voordeel van slimme energiesystemen is dat ze meebewegen met zonne- en windenergie. Dat betekent dat ze duurzame energie snel verbruiken nadat het is opgewekt. Zo hoeft de energie niet lang te worden opgeslagen en ontstaat er een balans tussen het aanbod van en de vraag naar duurzame energie.

Systemische blik

De onderzoeksgroep Smart Energy Systems kijkt met een systemische blik naar het energiesysteem. Momenteel ligt de focus op slimme energiesystemen voor elektrische auto’s. Zo bestuderen de onderzoekers in het project LIEV welke manieren van slim laden het effectiefst zijn om op grote schaal toe te passen. De focus ligt daarbij niet alleen op de techniek, maar ook op de samenwerking tussen gemeente, laadpaalbeheerders, netbeheerders, bewoners en andere partijen.

Over de associate lector

Rick Wolbertus is Associate lector Smart Energy Systems binnen het lectoraat Energie & Innovatie. Hij houdt zich bezig met projecten over de energietransitie en de integratie van nieuwe energiesystemen in het elektriciteitsnet. In zijn onderzoek ligt de focus op slimme algoritmes toegepast in de praktijk en het vertalen van keuzes hierin naar beleid. Naast zijn werk als onderzoeker geeft hij les over energiesystemen in stedelijke systemen.

Onderwijs

De inzichten uit Smart Energy Systems komen terug in de minor Data Science, de master Urban Technology en de Community of Practice Smart Grids & Systeemintegratie. Een Community of Practice is een netwerk waarbinnen studenten samen met onderzoekers, docenten en het werkveld aan de slag gaan met maatschappelijke vraagstukken.

Partners

De associate lector Smart Energy Systems werkt in het onderzoek nauw samen met bedrijven en gemeentes. Partners zijn de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam, Equans, Vattenfall, Alliander, RVO, TU Delft en Elaad.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 12 juni 2024

  dr. ir. R. Wolbertus (Rick)

Associate lector Smart Energy Systems

Tel: 0621155915
r.wolbertus@hva.nl
Bekijk profiel