Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

dhr.  Dr. T. van Straaten (Dick)

Onderzoeker, cluster Maatschappijvakken