Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

  G. ter Riet (Gerben) MD PhD

Klinisch-epidemioloog
Telefoon:
0628488322
Bij geen gehoor:
0628488322
Email:
g.ter.riet@hva.nl
Werkadres:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postadres:
Postbus 2126,1000 CC Amsterdam
Kamernummer:
C1.18
Ga naar HvA Research Database

Gerben ter Riet is klinisch-epidemioloog en gespecialiseerd in de samenhang tussen onderzoeksintegriteit en methodologie. Gerben is hoofdonderzoeker in het AUMC, locatie AMC. In 2015 schreef hij mee aan het onderzoeksprogramma voor het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken van ZonMw.

Tussen 2007 en 2012 werkte Gerben als hoofd van de sectie Onderzoek van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC-UvA. Tussen 2013 en 2018 was hij methodoloog in de medisch ethische commissie van het AMC. Verder begeleidt Gerben als universitair hoofddocent bachelor- en masterstudenten bij wetenschappelijke keuzevakken.

Momenteel werkt Gerben ook voor de Hogeschool van Amsterdam bij het onderzoek van de faculteiten Gezondheid (FG) en Bewegen, Sport en Voeding (FBSV). Hij houdt zich bezig met het op orde brengen en houden van de wetenschappelijke integriteit. Gerben wil een structuur neerzetten die optimaal en transparant wetenschappelijk werken aan de HvA heel gewoon maakt. Daarnaast werkt Gerben aan het SIA-SPRONG project Mensen in Beweging. In dit project kijken onderzoekers naar gezonde voeding en bewegen voor kwetsbare groepen in combinatie met duurzame gedragsbeïnvloeding met behulp van creatieve technologie.

Gerben studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Hij promoveerde in 1994 op de effecten van ultrageluid en hoge doses vitamine C op het wondgenezingsproces van doorligwonden.

Zie ook

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database