Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

mw.  Dr. M.H.J. Pijls (Monique)

Hoofddocent Onderzoekend en ontwerpend leren