Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

mw.  A.J. van der Linde (Anneke) MEd

Hoofddocent, coördinator curriculum, cluster Pabo