Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

  B.N. Langelaan (Berber) MSc

Promovendus, docent-onderzoeker, cluster Masters
Email:
b.n.langelaan@hva.nl
Werkadres:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postadres:
Postbus 36180,1020 MD Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Berber Langelaan is docent-onderzoeker bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO). Zij is betrokken als kerndocent bij de masteropleidingen Pedagogiek en de masteropleiding Professioneel Meesterschap. Berber draagt bij aan de ontwikkeling van de onderwijsprogramma’s van de afstudeerrichting Leren en Innoveren en geeft (gast)colleges over differentiëren en docentprofessionalisering. En het allerliefst over de verbinding tussen die twee. Studenten kunnen in de afstudeerfase rekenen op goede begeleiding met Berber als afstudeercoördinator en begeleider.

Ervaring

Haar roots liggen in het voortgezet onderwijs. Tot 2009 was zij docent geschiedenis en aardrijkskunde in Haarlem, waar ze ook het tweetalig onderwijs (tto) heeft opgezet met haar team. Sinds 2009 is zij werkzaam op de FOO van de Hogeschool van Amsterdam bij de bacheloropleiding Pedagogiek, de masteropleidingen, het lectoraat Leren en Innoveren en het lectoraat Maatwerk in Leren en Instructie.

Vaardigheden

Berber is betrokken, doelgericht en benaderbaar. Zij vindt het belangrijk dat ieder perspectief gehoord wordt en iedereen meedoet. Ze zorgt daartoe voor verbinding en gelijkwaardig en open contact. Zij is altijd gericht op het verbeteren van onderwijs en heeft daarbij oog voor de grote lijnen en de onderliggende principes. Voor problemen zoekt ze graag creatieve oplossingen.

Opleiding

Berber heeft een Bachelor of Education voor de opleiding leraar Geschiedenis en leraar Aardrijkskunde. Zij behaalde in 2010 een mastertitel in de Onderwijskunde en heeft deze in 2014 aangevuld met de opleiding middenmanagement op de Nederlandse school voor Onderwijsmanagement (NSO). Momenteel werkt ze als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam aan een promotieonderzoek gericht op de implementatie van differentiëren in het voortgezet onderwijs.

Berber richt haar professionele blik graag naar buiten en zet zich actief in bij instanties die bijdragen aan het verbeteren en ondersteunen van de professionalisering en opleiding van leraren. Daarnaast is Berber aangesloten bij onderwijsnetwerken van de Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON), the European Association for Practitioner Research on Improving Learning. (EAPRIL) en The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database