Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

  L. Gabrovsek-Sanders (Mili)

Telefoon:
0621156994
Bij geen gehoor:
0621156994
Email:
l.gabrovsek@hva.nl
Werkadres:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postadres:
Postbus 36180,1020 MD Amsterdam
Kamernummer:
06A15
Ga naar HvA Research Database

Mili Gabrovsek-Sanders werkt sinds 2015 als docent-onderzoeker bij de tweede- en eerstegraads lerarenopleiding Engels en is sinds 2023 als promovenda verbonden aan Amsterdam Centre for Language and Communication (UvA) en het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. Mili studeerde Engelse taal en literatuur en Sociologie aan de Universiteit van Ljubljana, Slovenië, en rondde aan dezelfde universiteit ook de lerarenopleiding af met een dubbele bevoegdheid. Daarna behaalde ze aan de Universiteit Leiden een cum laude master in Engelse taal en cultuur. Van 2010 tot 2015 was Mili aan de Universiteit Leiden werkzaam als docent bij de bacheloropleiding Engelse Taal en Cultuur en de masteropleiding Linguistics.

Mili's primaire onderzoeksinteressen zijn de rol van het Engels als wereldtaal, oftewel (multi)lingua franca, en (het benutten en bevorderen van) meertaligheid in de Engelse les, met betrekking tot zowel de theoretische, taalkundige benaderingen als de praktische gevolgen voor het onderwijs. Haar favoriete bezigheid is het bouwen van bruggen tussen taalkundige theorie en onderwijspraktijk.

In juni 2023 ontving Mili de NWO Promotiebeurs voor leraren voor haar project 'Engels (onderwijzen) als multilingua franca: Leerlingen effectief leren communiceren in meertalige situaties '. Het 5-jarige project is in september 2023 van start gegaan. Het uitgangspunt van Mili's promotieonderzoek is het feit dat de huidige maatschappij meertalig is en dat het Engels daarbinnen fungeert als een multilingua franca; een wereldtaal die voornamelijk door meertalige niet-moedertaal sprekers geleerd en gebruikt wordt, om communicatie over taalgrenzen heen mogelijk te maken.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database