Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

mw.  Dr. C.T.G.M. Ex (Carine)

Onderzoeker, Hoofddocent, cluster Pedagogiek