Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

  Dr. I. Dekker (Izaak)

Associate lector Didactiek & Curriculumontwikkeling
Telefoon:
0621419797
Email:
i.dekker@hva.nl
Werkadres:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postadres:
Postbus 505,1000 AM Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Izaak Dekker is associate lector Didactiek en Curriculumontwikkeling Hoger Onderwijs, verbonden aan het lectoraat Maatwerk, leren en instructie. Als associate lector richt Izaak zich op het uitvoeren van onderzoek naar het onderwijs op de HvA. Doel van het associate lectoraat is een bijdrage te leveren aan het lerend vermogen van hoger onderwijsinstellingen. Kerntaken dit lectoraat zijn:

  1. Organiseren en uitvoeren van experimentele evaluatiestudies en reviews hiervan in het hoger (beroeps)onderwijs
  2. Versterken (experimenteel) onderzoekend vermogen van docenten, opleidingen en instellingen in het hoger onderwijs
  3. Toegankelijk communiceren van uitkomsten van experimentele studies en reviews hiervan over didactiek en curriculumontwikkeling in het hoger onderwijs.

De opleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) experimenteren met flexibelere vormen van onderwijs. Waar mogelijk evalueert Izaak dit soort vragen met veldexperimenten en voert hij zijn onderzoek zoveel mogelijk samen met docenten en studenten uit. Zo leren we meer over effectief hoger onderwijs én draagt dit tegelijkertijd ook bij aan de onderzoekservaring en affiniteit van studenten en docenten bij de FOO.

Izaak werkt daarnaast sinds september 2021 als onderzoeker voor het lectoraat Didactiek van de Bètavakken en de Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO). Voor dit lectoraat werft, organiseert en voert hij onderzoeksprojecten uit in het kader van ‘Smart Education’: een programma gericht op toepassingen van kunstmatige intelligentie in het onderwijs. Voor de FOO organiseert hij experimenteel onderzoek naar interventies die studiesucces, binding en welzijn van studenten kunnen verhogen.

Tijdens zijn promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam deed Izaak onderzoek naar het studiesucces en welzijn van studenten in het educatieve en economische domein. Zijn onderzoek combineerde hij met een functie als hoofddocent bij de Master Leren en Innoveren van Hogeschool Rotterdam. Voordat hij actief was als docent bij Hogeschool Rotterdam gaf Izaak les als filosofiedocent in het basis- en voortgezet onderwijs.

Waarvoor kun je Izaak benaderen?

  • Het organiseren van veldexperimenten waarmee didactiek en curriculumontwikkeling in het hoger onderwijs kan worden geëvalueerd.
  • Het samenwerken in een consortium dat o.a. het evalueren van een onderwijsinterventie (gericht op didactiek/curriculumontwikkeling) met een veldexperiment tot doel heeft.
  • Interviews of expertcommentaren over de thema’s van het associate lectoraat.
  • Toegankelijke communicatie van reviews en experimentele studies m.b.t. didactiek/curriculumontwikkeling in het hoger onderwijs. Denk aan een korte explainer, of een bijdrage aan een professionaliseringsbijeenkomst.

Meer weten over recente en lopende projecten?

Kijk bij Tune in - een zomerintroductieprogramma speciaal voor eerstegeneratiestudenten en bij supplementele instructie, een veldexperiment naar het effect van supplementele instructie op prestaties, welzijn en thuis voelen.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database