Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

NRO

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren. Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Thema's onderwijsonderzoek

Het brede begrip ‘onderwijsonderzoek’ hebben ze bij het NRO onderverdeeld in 3 categorieën en 22 subcategorieën. Deze categorieën worden onder meer toegepast in de NRO-projectendatabase waar ze een van de filters vormen.

In de klas

•Differentiatie en omgaan met verschillen
•Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek
•ICT en onderwijs
•Leerproblemen
•Leren en onderwijzen
•Onderwijsaanbod
•Onderwijsontwerp en curriculumontwikkeling
•Online onderwijs/digitalisering
•Toetsen en beoordelen
•Werkplekleren en informeel leren

Op school

•Kwaliteitszorg
•Onderwijsloopbanen en overgangen in het onderwijs
•Opleiden en professionalisering van docenten
•Organisatie en management
•Schooleffectiviteit
•Succesfactoren van onderwijsvernieuwing

In de samenleving

•Beleid en bestel
•Een leven lang leren
•Maatschappelijke context van onderwijs
•Onderwijs en arbeidsmarkt
•Pedagogische functie van onderwijs
•Segregatie en achterstandsbestrijding

Het NRO-onderwijsonderzoek richt zich daarbij op:

•Vroeg- en Voorschoolse Educatie
•Basisonderwijs
•Voortgezet Onderwijs
•Beroepsonderwijs
•Hoger onderwijs

Onderzoeksprojecten vanuit NRO

Het Kennisscentrum Onderwijs en Opvoeding werkt aan verschillende onderzoeksprojecten die (mede) gesubsidieerd worden door NRO. Hieronder vindt u hier een aantal voorbeelden van:

- Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de MBO docent.

- Het versterken van leiderschap van leraren in scholen: concepten, effecten en condities.

- Effectieve programma's voor excellent vakmanschap.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding www.nro.nl 2 februari 2023