Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

OnderzoeksTV

Wordt het onderwijs beter van onderzoek?

OZTV, talkshow over onderzoek in het onderwijs, slaat een brug tussen HvA Onderwijs en opvoeding en de scholen.

Doel is om opbrengsten van praktijkonderzoek door docenten zichtbaar te maken en dilemma’s rond het uitvoeren van onderzoek te bespreken.

Docenten onderzoeken hun eigen lespraktijk op school. Dat kan van alles zijn: leerprocessen van leerlingen, effecten van didactische en pedagogische aanpak of de schoolorganisatie.

Praktijkonderzoek door docenten in het voortgezet onderwijs neemt een steeds duidelijker plaats in binnen de school. Toch is lang niet altijd duidelijk wat de opbrengsten precies zijn en hoe die vertaald kunnen worden naar de dagelijkse lessen en de schoolpraktijk. Wat merken leerlingen van het onderzoek? Kunnen collega’s betrokken worden in het onderzoek? Hoe kan de school een onderzoeksagenda vormgeven?

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 22 oktober 2015