Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Nieuwe naam voor lectoraat Beroepsonderwijs

Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad

11 jan 2019 00:00 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Het lectoraat Beroepsonderwijs van de Hogeschool van Amsterdam gaat vanaf januari door als lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad. De ingezette koers van het lectoraat wordt voortgezet.

Het lectoraat Beroepsonderwijs, onder leiding van lector Louise Elffers, werd op 1 september 2015 ingesteld bij de HvA. Het lectoraat onderzoekt het verloop van schoolloopbanen in en op weg naar het hbo van studenten met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Het lectoraat brengt kansen en belemmeringen in kaart die deze verschillende studentengroepen op hun pad tegenkomen en onderzoekt hoe het onderwijs en de begeleiding binnen het hbo op de best mogelijke manier kan worden ingericht voor de student. Het onderzoeksprogramma draagt hiermee bij aan de borging van de kwaliteit én toegankelijkheid van het hbo.

Het lectoraat onderzoekt schoolloopbanen in en op weg naar het hbo, en raakt daarmee niet alleen aan het hbo zelf, maar ook aan het toeleidend onderwijs: het voortgezet onderwijs en het mbo. De focus betreft daarmee niet enkel het beroepsonderwijs. De nieuwe naam Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad benadrukt de emancipatoire functie van het onderwijs in een grootstedelijke context en het bieden van onderwijskansen aan jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden.

In de afgelopen vier jaar heeft het lectoraat een duidelijke positie verworven in het onderwijs en onderzoek. De focus op de wisselende onderwijskansen van studenten met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden en de borging van de emancipatoire functie van het hbo vindt weerklank in zowel landelijk- als regionaal beleid en in de onderwijspraktijk en behoudt in de komende jaren zijn waarde. De ingezette koers wordt voortgezet onder een nieuwe naam die daarbij beter aansluit.

Meer weten over het lectoraat Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad? Ga naar de website van het lectoraat.