Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

  S. Horsman (Sophie)

Docent Onderzoeker
Telefoon:
+31643450120
Email:
s.horsman@hva.nl
Werkadres:
Benno Premselahuis, Rhijnspoorplein 1, 1091 GC Amsterdam
Postadres:
Postbus 35,1000 AA Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Sophie Horsman is docent-onderzoeker ‘Verantwoorde AI’ op de Hogeschool van Amsterdam. Ze is onderzoeker binnen het lectoraat Responsible IT. Daarnaast geeft Sophie het vak ‘Filosofie en Ethiek’ bij de master Applied AI.

Opleiding

Sophie heeft een interdisciplinaire bachelor Liberal Arts & Sciences aan de Universiteit Utrecht gevolgd. Daarna heeft ze twee masters cum laude afgerond: een eenjarige master filosofie aan de Radboud Universiteit en een onderzoeksmaster Artificial Intelligence aan de Universiteit Utrecht.


Onderzoek

Tijdens haar master heeft Sophie een afstudeerstage gelopen bij TNO waar ze als ethisch geschoolde onderzoeker bij verschillende projecten meegelopen heeft. Ze bestudeerde daarbij hoe ethische besluitvorming plaatsvindt in AI-projecten. Daarnaast heeft ze tijdens haar studie stagegelopen bij het Rathenau instituut en de Digital Society School. Momenteel doet Sophie binnen het lectoraat Responsible IT verschillende onderzoeken op het gebied van AI Ethiek. Zo heeft ze binnen het DRAMA project onder andere gewerkt aan een studie naar bias in spraakherkenning waarin onderzocht werd in hoeverre automatische spraakherkenning voor iedereen goed werkt.


Motivatie

Met haar interdisciplinaire achtergrond vindt Sophie het interessant om complexe en maatschappelijke problemen te bestuderen. Ze bekijkt problemen graag vanuit verschillende brillen en methodologieën. Ze doet graag praktijkgericht onderzoek waarbij de onderzoeksresultaten een positieve impact hebben op de maatschappij en individuen.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database