Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

  dr. G. de Groot (Gertjan) MCM

Docent en Senior Onderzoeker
Telefoon:
0624863150
Email:
g.de.groot@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Expertise:
Boundary spanners, boundary spanning, boundary work, boundary object, veranderkunde, procesadvisering, change management, process improvement, collaboration, dialogue, coaching, systeemdenken, causale diagrammen, causaal diagram, organisatie diagnose, organisatiecultuur, ontwerpen van veranderingen, veranderstrategie, interventieplan, interventies, 'werken met leren veranderen', verbanden leggen om tot de kern van het vraagstuk te komen.
Social media:
Website:
Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken
Ga naar HvA Research Database

Gertjan de Groot werkt als projectleider en onderzoeker aan het project Boundary spanners in actie bij het Centre of Expertise Urban Governance & Social Innovation. Daarnaast is hij als docent Publiek management en thesis begeleider verbonden aan de Master Urban Management.

Boundary spanners

Gertjan is gefascineerd door de werkpraktijken van boundary spanners, dat zijn professionals die erin slagen om professionals uit verschillende fysieke, sociale, economische en bestuurlijke domeinen te laten samenwerken aan domein overstijgende vraagstukken, zoals leefbaarheid, duurzaamheid, mobiliteit of veiligheid. Met de toename en complexiteit van maatschappelijke vragen in de grootstedelijke context groeit ook de behoefte aan en het belang van boundary spanners in het realiseren van effectieve samenwerking. Kennis over de effectiviteit van hun werkpraktijken blijft echter achter. Gezien de urgentie van grootstedelijke vraagstukken, richt Gertjan samen met zijn onderzoeksteam, zich de komende jaren op het ontwikkelen van deze kennis.

Ervaring

Gertjan de Groot startte in 2010 als docent veranderkunde en onderzoek bij de Hogeschool van Amsterdam. Eerst bij de deeltijdopleiding bedrijfskunde, vervolgens ook bij de deeltijdopleiding HRM en de voltijd opleiding bedrijfskunde. Sinds 2018 werkt hij bij de Master Urban Management en sinds 2020 bij het lectoraat Coördinatie van Grootstedelijke Vraagstukken. Zijn expertise ligt op het gebied van de veranderkunde vooral in het publieke domein en hij heeft op dit gebied diverse publicaties op zijn naam, zoals Werken met Leren Veranderen en Werkboek voor veranderaars in opleiding en praktijk (Management Impact 2016). Zijn drive is om het conceptuele vermogen van studenten te versterken om daarmee hun handelingsopties te vergroten. Dit is wat de Urban Manager nodig heeft om effectief in de bestuurlijke arena te opereren.

Achtergrond

Van huis uit is Gertjan de Groot sociaaleconomisch historicus en gepromoveerd op Fabricage van verschillen. Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse industrie (1850-1940) . Hij startte zijn carrière als docent en onderzoeker en werkte daarna als adviseur kwaliteitsmanagement bij diverse consultancybureaus. Na zijn postdoctorale opleiding veranderkunde (bij SIOO) werkte hij 12,5 jaar bij de Rijksoverheid en maakte daarna opnieuw de stap naar het onderwijs.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database