Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

  dr. J.E. Ferguson (Julie)

Associate Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken
Telefoon:
0628530103
Email:
j.e.ferguson@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Afwezig:
Woensdag

Social media:
Website:
Persoonlijke website (in English)
Ga naar HvA Research Database

Dr. Julie Ferguson is als Associate lector verbonden aan het Center of Expertise Urban Governance and Social Innovation en het lectoraat Coördinatie van Grootstedelijke Vraagstukken. In haar onderzoek richt zij zich op netwerksamenwerking en netwerkgovernance in de context van sociale innovaties. Dat wil zeggen: hoe kunnen partners als netwerk samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken, ondanks uiteenlopende belangen? Hoe kan je zo'n samenwerkingsstructuur goed vormgeven en sturen, met als doel innovatie co-creatie? Dit soort vragen staan centraal in de projecten waarbij zij betrokken is, waaronder Toekomstbestendig Evenwicht (RAAK-PRO), House of Skills (EFRO-ESF) en Circollab (SPRONG).

Teamontwikkeling en positieve samenwerking aan relevante maatschappelijke vraagstukken: daaruit haalt Julie haar motivatie. Zij is er dan ook van overtuigd dat mensen in positieve teams het beste tot hun recht komen en optimaal bijdragen aan kennisontwikkeling. Aan het realiseren van zo'n onderzoeksomgeving draagt zij dan ook graag bij, gedreven door belangrijke maatschappelijke doelstellingen zoals een inclusieve samenleving, waar duurzaamheid voorop staat.

Julie Ferguson is gepromoveerd in Bedrijfseconomie en heeft Masterdiploma’s in Wijsbegeerte en in Literatuur Wetenschappen (cum laude). Zij werkte twaalf jaar aan de VU als onderzoeker en Universitair Docent voor de bachelor- en masteropleidingen Bedrijfskunde, Organisatiewetenschappen en Bestuurskunde en als co-promotor van tien promovendi. Daarvoor heeft zij o.a. gewerkt in de internationale samenwerking. Ferguson is native speaker van Engels en Nederlands met een internationale achtergrond in Afrika, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten. Haar onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in meer dan dertig internationale wetenschappelijke tijdschriften en boekhoofdstukken (zie publicatielijst).

Persoonlijke website (in English)

Yogadocente (gespecialiseerd in mensen met schouderletsel of –blessure)

Tekstredacteur / Vertaler

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database