Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

  prof. R.H.H. Engelbert (Raoul) PhD

Lector Fysiotherapie - Transitie van Zorg bij Complexe Patiënten
Email:
r.h.h.engelbert@hva.nl
Werkadres:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postadres:
Postbus 2125,1000 CC Amsterdam
Kamernummer:
D2.23
Ga naar HvA Research Database

Raoul Engelbert behaalde in 1980 het diploma Fysiotherapie aan de Hogeschool van Utrecht. Van 1980 tot 1986 werkte hij bij de afdeling Fysiotherapie van het streekziekenhuis Gooi-Noord in Naarden. Van 1986 tot 2008 werkte hij bij de afdeling Kinderfysiotherapie en Pediatrische Inspanningsfysiologie, Divisie Kindergeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Raoul startte als kinderfysiotherapeut en werkte vanaf 1998 als senior kinderfysiotherapeut en onderzoeker. In 1996 voltooide hij zijn proefschrift 'Osteogenesis Imperfecta in childhood; clinical and functional characteristics'. Van 1996 tot 2007 nam hij deel aan de Professional Master Kinderfysiotherapie in Utrecht, van 2000 tot 2007 aan de master of Science Fysiotherapie Wetenschappen in Utrecht.

Van 2003-2011 was Raoul lid van de congrescommissie van de Nederlandse Vereniging Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg (NVFK). In 2008 was hij voorzitter van de internationale congrescommissie NVFK. Ook was hij lid van de International Scientific Committee on Osteogenesis Imperfecta. Momenteel is Raoul lid van de medische adviesraad van Osteogenesis Imperfecta, het Ehlers Danlos syndroom en het Marfan Syndroom.

Sinds 2019 is Raoul voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad NVFK, lid van de congrescommissie Kinderrevalidatie Johanna Kinderfonds en commissielid van de Gezondheidsraad, beweegadvies 0-4 jaar. Van 2008 tot 2016 was Raoul lector en opleidingsmanager Fysiotherapie bij de Hogeschool van Amsterdam. Als opleidingsmanager was hij integraal verantwoordelijk voor 1.300 studenten (waarvan 200 internationale studenten) en 75 docenten.

In 2011 werd Raoul senior staflid van de afdeling Revalidatie van het AUMC, locatie AMC en sinds 2013 is hij, naast kernlector, ook bijzonder hoogleraar Fysiotherapie vanwege het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie. Raoul was als lector primus inter pares (onderzoeksdirecteur) verantwoordelijk voor het onderzoeksbeleid van de paramedische en verpleegkundige opleidingen bij de HvA en als portefeuillehouder Polifysiek voor het trias academica waar onderwijs, patiëntenzorg en onderzoek in deze academische werkplaats samenkomen. Ook stuurde hij bij de HvA het Centre of Expertise Urban Vitality aan. Sinds 2014 was Raoul voorzitter van het College van Advies van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie.

Raoul was betrokken bij ruim 300 nationale- en internationale (invited) lezingen en posterpresentaties. Daarnaast begeleidde hij studenten van de opleiding Fysiotherapie, medisch studenten en promovendi (n=21). Hij schreef (mee aan) 181 peer reviewed artikelen en heeft veel Nederlandstalige publicaties op zijn naam staan. Raoul Engelbert gaat op 20 juni 2024 met pensioen.

Publicaties op Researchgate
Publicaties op PubMed

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database