Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

EEN STERKE COMMUNITY MET EEN GROTE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Digitalisering dringt steeds dieper door in alle lagen van onze maatschappij. Dat creëert mogelijkheden voor bedrijven, overheden en burgers, maar ondanks de verbindende factor heeft digitalisering ook geleid tot nieuwe vormen van ongelijkheid, versterkte monopolies en uitputting van natuurlijke hulpbronnen en soms schending van onze privacy.

LECTOREN EN ONDERZOEK
Het kenniscentrum FDMCI is een interdisciplinaire netwerkorganisatie die zijn onderzoek heeft gebundeld in zeven lectoraten en twee bijzonder lectoraten: Creative Media for Social Change, Digital Life, Fashion Research & Technology, Netwerkcultuur, Civic Interaction Design, Responsible IT, Visual Methodologies, Applied Quantum Computing en Cyber Security. Een lectoraat richt zich op een specifiek impactgebied, zoals fashion of digital life, of heeft een focus op methoden en technologische ontwikkelingen.
Lectoren hebben een belangrijke rol als (inter)nationaal gewaardeerde autoriteiten, diep geworteld in relevante netwerken. Door de ontwikkeling van minoren, masterprogramma’s en afstudeertrajecten leveren de lectoraten een belangrijke bijdrage aan de opleiding van de professionals van de toekomst.

Onderzoek naar Artificial Intelligence vindt ook plaats bij het Kenniscentrum FDMCI.

Toekomstige professionals
De faculteit leidt kritische en creatieve professionals op die straks zelf gaan werken in de creatieve industrie en een rol krijgen in uiteenlopende transitieprocessen. Studenten worden dan ook steeds intensiever bij onderzoekstrajecten betrokken en leren hoe zij oplossings- en praktijkgerichte onderzoeksmethoden uit de creatieve industrie kunnen toepassen. Zo laten wij onderzoek en onderwijs steeds op elkaar aansluiten. Ook het opzetten van actieve communities van onderzoekers en docenten rond specifieke expertises, zoals blockchain en VR, draagt hier aan bij. In samenwerking met partners uit het bedrijfsleven en de samenleving - waaronder zorginstellingen, uitgeverijen, de gemeente Amsterdam en bureaus uit de creatieve industrie – werken wij bovendien aan de innovatie van de beroepspraktijk.

CoECI en de Knowledge Mile organiseerden samen een Creative Thursday meetup over cultureel erfgoed.

IMPACTNETWERKEN
Om een sterke band tussen onderzoek en de regio Amsterdam te creëren, is in 2013 een Centre of Expertise (CoE) opgericht door de Hogeschool van Amsterdam, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool Inholland. In 2019 heeft de Gerrit Rietveld Academy zich aangesloten. Het CoE for Creative Innovation (CoECI) initieert innovatieve samenwerkingen tussen onderwijs, bedrijfsleven en samenleving. Zoals Campus Amsterdam, waar campussen, living labs en innovatiedistricten in de metropool Amsterdam samenkomen. Met dit initiatief zorgt CoECI voor een sterk internationaal profiel van de regio als campus van de wereld, cross-overs tussen partijen en de mogelijkheid tot gezamenlijke acquisitie. Met de Knowledge Mile verbindt het kenniscentrum FDMCI onderzoek met de directe omgeving van de HvA.

- ARIAS (HvA, AHK, Gerrit Rietveld, UvA, VU)
- Amsterdam Immersive Alliance (HvA, AHK)

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 22 mei 2023