Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Kenniscentrum FDMCI

Onderzoek naar maatschappelijke impact van (digitale) media, nieuwe technologieën en design

Het Kenniscentrum FDMCI is onderdeel van de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie en wordt gevormd door zeven kernlectoraten en drie bijzonder lectoraten. Wij richten ons op het werkveld van de creatieve industrie en de maatschappelijke impact van (digitale) media, nieuwe technologieën en design. Daarbij zijn de HvA-brede thema’s duurzaamheid, diversiteit & inclusie en digitalisering belangrijke invalshoeken.

Wij maken impact

Het onderzoek van onze lectoraten draagt bij aan het begrijpen, bevragen en ontwerpen van de maatschappelijke impact van digitale technologieën en media, met als doel het handelingsperspectief van mensen te vergroten en de druk op de planeet te verkleinen. We testen, toetsen, ontwerpen en experimenteren met onze partners terwijl de ontwikkelingen zich voordoen; dat doen wij samen met het onderwijs en de praktijk. We betrekken en faciliteren uiteenlopende doelgroepen door het verbeelden en scheppen van alternatieve toekomsten. We zijn open, transparant, ondernemend, inclusief en divers. We koesteren creativiteit, maken en doen. Zo draagt ons werk bij aan het ontwikkelen van nieuwe kennis, het voorbereiden van creatieve professionals op de toekomst, het innoveren van de beroepspraktijk en het verhogen van de onderwijskwaliteit. 

Maatschappelijke vraagstukken

Het onderzoek wil huidige en toekomstige professionals in de creatieve industrie een handvat te bieden om met hun werk bij te dragen aan een democratische, inclusieve en leefbare samenleving en sociale en ecologische duurzaamheid. Naast het doen van empirisch en ontwerpend onderzoek naar nieuwe vormen, methoden en praktijken — en de institutionele verankering daarvan — spelen ook het speculatieve, artistieke en explorerende onderzoek en de technologie- en mediakritiek een belangrijke rol. Nieuwe materialen, mediavormen en technologieën worden verkend, het debat over de impact van technologie wordt aangejaagd en mogelijke toekomsten verbeeld.

Samenwerken in coalities

Om deze gestelde doelen te verwezenlijken, is ons onderzoek georganiseerd in zeven kernlectoraten gericht op het werkveld en de maatschappelijke impact van de domeinen rond (digitale) media en communicatie, technologie en design. Hierin werken de lectoraten samen met opleidingen, partners uit het werkveld en de onderzoekswereld waaronder de andere faculteiten van HvA en onze Centres of Expertise (CoE’s). Aan het Kenniscentrum zijn ook drie bijzonder lectoraten en een HvA-brede lector verbonden. Lees verder over samenwerken.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 22 mei 2023