Profileringsthema's

Om te onderstrepen waar we als faculteit samen voor staan, zijn in verschillende werksessies met vertegenwoordigers van onderwijs en onderzoek een zestal thema’s geformuleerd waarop we ons de komende jaren profileren. Deze thema’s verbinden onze opleidingen en met de onderzoeksprogramma’s Aviation en Forensisch Onderzoek en het Centre of Expertise Urban Technology. Omdat ze ook voor het werkveld relevant en herkenbaar zijn, vormen ze tevens de basis voor samenwerking met en communicatie naar de buitenwereld.

Smart Industry

Smart Industry is een onderdeel van de “ 4e industriële revolutie” . Met behulp van een nieuwe generatie machines worden snellere, flexibelere en efficiëntere processen mogelijk, waardoor het mogelijk is om goederen van betere kwaliteit tegen een lagere prijs te produceren. En productie bijvoorbeeld weer dichterbij huis – of zelfs in de stad – te laten plaatsvinden. Deze ontwikkeling heeft ingrijpende gevolgen voor de traditionele productieverhoudingen tussen leveranciers, producenten en klanten, en voor de verhouding tussen mens en machine.

Life science tech

Meer informatie volgt.

Mobility & Connectivity

Onderzoeksthema Mobility & Connectivity draagt met technologische oplossingen bij aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische veerkracht van de stad. In het onderzoek draait het om fysieke en digitale verbindingen die bijdragen aan duurzame en efficiënte verplaatsing van personen, goederen en informatie. Met focus op belangrijke knooppunten in de MRA, zoals Schiphol en de Amsterdamse Zuidas.

Designing Future Cities

Onderzoeksthema Designing Future Cities werkt aan ontwerpoplossingen voor onze steden opdat deze toekomstbestendig zijn. De focus ligt op klimaatbestendigheid, circulaire bouw en leefbaarheid van de stad. Een integrale aanpak staat centraal, om verbinding te maken tussen deze en andere opgaven.

Circular Transition

Onderzoeksthema Circular Transition draagt met technologische oplossingen bij aan de circulaire transitie. Van product of gebouw tot systeem, en van circulair ontwerp tot geavanceerde lokale productie en duurzame businessmodellen. In het onderzoek draait het om het genereren van impact op zowel ecologisch, sociaal als economisch vlak.

Energy Transition

Onderzoeksthema Energy Transition draagt met technische en organisatorische oplossingen bij aan de energietransitie. Van slim laden tot duurzame opwekking van energie, databeheer en het opleiden van de ‘21st century engineer’. Onderzoek betreft het ontwerpen van technische interventies, met oog op maatschappelijke en economische ontwikkelingen en impact.

20 september 2021