Designing Future Cities

De Metropoolregio Amsterdam is een gebied in transitie en staat voor een grote opgave. Binnen het profileringsthema Designing Future Cities staat deze transitie naar een toekomstbestendige gebouwde omgeving centraal.

Het woningtekort vraagt om de bouw van nieuwe huizen, maar het is tegelijkertijd van belang dat we de toenemende verdichting in de stad niet ten koste laten gaan van de leefbaarheid. Daarnaast is het door schaarste van grondstoffen noodzakelijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van circulaire materialen. Ook klimaatverandering brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Door periodes extreme hitte, droogte en regenval ontstaat er schade aan groen, huizen en infrastructuur. Dat betekent dat de stad moet worden aangepast aan het veranderende klimaat.

Deze opgaven vragen om innovaties in techniek, ontwerp, digitalisering en technologie die op grote schaal worden toegepast. Leefbaar, circulair, adaptief, klimaatbestendig en (natuur-)inclusief ontwerpen, inrichten en bouwen zijn hierbij de norm. Binnen het thema Designing Future Cities onderzoeken, ontwerpen, modelleren, materialiseren, bouwen, plannen, beheren, integreren en optimaliseren we oplossingen.

Ons doel: een leefbare, klimaatrobuuste, duurzame en toekomstbestendige stad. Dat betekent betaalbare, duurzame en veerkrachtige wijken in bestaand en nieuw stedelijk gebied, met aandacht voor natuur, water, ondergrond en ruimtelijke inpassing voor de energietransitie.

18 oktober 2022