Connectivity & Mobility

Economische groei en de toenemende verstedelijking van de Metropoolregio Amsterdam leiden tot een toename in de mobiliteit van personen en goederen. Dat zorgt niet alleen voor extra druk op het bestaande verkeer- en vervoersnetwerk, maar ook voor geluidsoverlast en verlies aan natuur.

Als we niets veranderen, komen de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische veerkracht van de regio in de knel. De opgave is om het vervoer van goederen en personen te verduurzamen, zowel maatschappelijk als economisch.

Binnen het thema Connectivity & Mobility richten wij ons op het ontwerpen, toepassen en beheren van concepten, diensten, processen, systemen en netwerken voor het duurzaam vervoeren van personen en goederen van, naar en binnen de metropoolregio. Denk aan de bevoorrading van supermarkten, de aflevering van internetbestellingen, het lossen van grondstoffen uit zeeschepen en de aankomst en het vertrek van internationale zakenreizigers en toeristen.

Hierbij focussen we ons op belangrijke knooppunten en verbindingen in de regio, zoals Schiphol, Port of Amsterdam en de Zuidas. Sectoren waarin we het verschil kunnen maken zijn bouw, food, afval, logistieke dienstverlening en technische dienstverlening.

18 oktober 2022