Circular Transition

In navolging van de landelijke en Europese duurzaamheidsagenda's staan we voor de uitdaging om honderd procent circulair te worden in 2050. Zo ook in de Metropoolregio Amsterdam.

Grondstoffen raken op en waardevolle materialen en producten verdwijnen in de afvalbak, terwijl de productie van materialen en goederen verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de wereldwijde CO2-uitstoot. Hoe kunnen we verspilling voorkomen, optimaal gebruikmaken van producten en waardevolle materialen hergebruiken? Deze vragen spelen een hoofdrol binnen het thema Circular Transition.

De focus ligt op het ontwerpen van socio-technologische oplossingen voor de circulaire transitie. Hierbij kun je denken aan het circulair ontwerpen van gebouwen, producten en verpakkingen, maar ook aan geavanceerde lokale productie met robots, slimme afvallogistiek en ondernemen met reststromen in de nieuwe circulaire economie. Centraal staat het genereren van impact op zowel ecologisch, sociaal als economisch vlak en het realiseren van circulaire businessmodellen die dit ondersteunen. Interdisciplinaire samenwerking en co-creatie met verschillende belanghebbenden spelen hierbij een onmisbare rol.

17 oktober 2022