Techniek

De faculteit Techniek levert activerend en inspirerend onderwijs én kwalitatief goed en impactvol onderzoek. De sterke verbinding tussen onderwijs en onderzoek stelt ons in staat – samen met het werkveld, de overheid en de samenleving – een substantiële bijdrage te leveren aan technische en technologische oplossingen voor actuele vraagstukken. Dat is onze belofte aan de Metropoolregio Amsterdam en de wereld: wij leveren knowhow én toepasbare oplossingen voor het duurzaam leven in de steden van morgen.

Onze ambitie is om in de metropoolregio de drijvende kracht te zijn op het gebied van onze profileringsthema’s Circular Transition, Connectivity & Mobility, Designing Future Cities, Energy Transition, Smart Industry en Technology for Life. Wij zijn een open kennisinstelling: een ontmoetingsplek voor leren en ontwikkelen en dé plek waar onderwijs, onderzoek en werkveld elkaar vinden op deze thema’s. We zijn voortdurend in gesprek met onze omgeving. Zo blijven we aangesloten op de behoefte aan technische kennis en vaardigheden in het bedrijfsleven en de samenleving als geheel en kunnen we opleidingen bieden met perspectief.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 4 maart 2024