Onderzoek

Het Kenniscentrum Techniek voert praktijkgericht onderzoek uit dat bijdraagt aan verbetering en innovatie van de beroepspraktijk. De activiteiten van het kenniscentrum zijn nauw verbonden aan onze bacheloropleidingen. Bundeling en uitwisseling van hun kennis en expertise leiden tot een resultaatgerichte onderzoeksaanpak.

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen vijf onderzoeksprogramma's, elk met een eigen specialisme. Lectoren, docenten, onderzoekers en studenten werken nauw samen en de ontwikkelde kennis wordt verwerkt in het onderwijsprogramma. Daarnaast wordt deze kennis toegankelijk gemaakt voor het bedrijfsleven. Hiermee worden ook de contacten tussen bedrijfsleven en onderzoekswereld verbeterd en geïntensiveerd.

10 oktober 2014