Transitielab

Studenten, docenten, onderzoekers en praktijkpartners die met hun projecten willen bijdragen aan maatschappelijke transities als de circulaire transitie, de energietransitie en de zorgtransitie hebben methodologische kennis en gereedschappen nodig voor het ontwerpen van socio-technische systemen.

Het Transitielab ontwikkelt, deelt en begeleidt de inzet van methoden en tools voor het:

  • in kaart brengen van systeem en stakeholders rondom een maatschappelijk vraagstuk
  • in co-creatie met stakeholders ontwikkelen van technologische oplossingen
  • ontwerpen van daarbij passende business modellen
  • analyseren van de ecologische, economische en sociale impact van technologische interventies
  • creëren van inzicht in de interactie tussen mens en technologie

Activiteiten die in het lab worden uitgevoerd zijn onder meer:

  • faciliteren van serious games om bijvoorbeeld systeemdenken te bevorderen
  • organiseren van stakeholder sessies in het kader van onderzoeksprojecten
  • geven van workshops over impact analyse
  • uitvoeren van gebruikerstests en evaluatie van acceptatie van innovaties
Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 7 december 2023

Yanti Slaats

profileimage male