Sensorlab

In het Sensorlab kunnen studenten, docenten en onderzoekers aan de slag met meettechnieken en het ontwerpen en toepassen van slimme sensoren.

Het Sensorlab onderzoekt veelbelovende nieuwe sensortechnologieën zoals flexibele, energiezuinige en (3D-) geprinte sensoren en sensornetwerken en maakt de inzet daarvan toepasbaar. Voorbeelden zijn sensoren op basis van grafeentechnologie ten behoeve van materiaalinspecties in de luchtvaartsector (predictive maintenance) en gepersonaliseerde gezondheidsondersteuning voor diabetespatiënten.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 24 juli 2023