Mobiliteitslab

Het Mobiliteitslab richt zich op het efficiënt en milieuvriendelijk inrichten van verkeer- en vervoersystemen. Om zo bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot van personenmobiliteit en goederenvervoer en steden bereikbaar en leefbaar te houden.

In het lab werken studenten, docenten en onderzoekers aan duurzame voertuig- en brandstoftechnologie en zijn faciliteiten-opstellingen aanwezig voor het testen en ontwikkelen hiervan.

26 oktober 2022