Hogeschool van Amsterdam

Opleidingen

Opleidingsmanager

Boosten, G. (Geert), 06 211 561 69
E-mail: g.boosten@hva.nl

Opleidingsmanager

Berg, A. van den (Aafje), 06 211 566 48
E-mail:  a.van.den.berg4@hva.nl

Deze opleiding bestaat uit de leerroutes Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde en Civiele Techniek.

Opleidingsmanager

Ir. Kuiper, G.A. (Gerard), 06 207 029 21 
E-mail: g.a.kuiper@hva.nl 

Opleidingsmanager Engineering

Borgmeier, E. (Erwin), 06 212 779 10
E-mail:  e.borgmeier@hva.nl

Opleidingsmanager Forensisch Onderzoek

Ras, E.G (Esther), 06 211 55 337
E-mail:  e.g.ras@hva.nl

Opleidingsmanager

Fernig, P. (Pim), 06 211 583 30
E-mail: p.w.fernig@hva.nl

 

Opleidingsmanager

Krul, H.A. (Henny), 06 224 481 03
E-mail: h.a.krul@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 16 mei 2019