Maatschappij en Recht

De faculteit Maatschappij en Recht staat midden in de Amsterdamse samenleving. De verwevenheid met de stad uit zich in een grote maatschappelijke betrokkenheid die zichtbaar is bij alle opleidingen die samengebracht zijn in de faculteit.

Studenten kunnen bij Maatschappij en Recht kiezen uit een breed aanbod aan sociale, culturele, juridische en gedragskundige opleidingen. Deze opleidingen - op bachelor- en masterniveau - kijken elk vanuit hun eigen invalshoek naar de mens, zijn gedrag en het recht. Vanuit die perspectieven speelt de faculteit een relevante rol in de Amsterdamse samenleving.

De vele contacten met het werkveld en de actieve participatie in projecten zoals de Amsterdamse Wijkaanpak en Het Juridisch Spreekuur bieden studenten mogelijkheden te over voor een gedegen kennismaking tijdens hun opleiding met de Amsterdamse praktijk.

Die maatschappelijke betrokkenheid uit zich ook in de onderzoeksprogramma's en projecten die zijn ondergebracht in het Kenniscentrum Maatschappij en Recht. De kennisontwikkeling en kenniscirculatie zijn nauw verbonden met en relevant voor de samenleving, de beroepspraktijk, de beroepsopleidingen en de wetenschap. De ontwikkelde kennis heeft impact op de curricula van de opleidingen, op de onderzoeksvaardigheden van studenten en op de professionalisering van docenten. Zo wordt een inspirerende leeromgeving gecreëerd voor studenten en medewerkers en wordt talent- en beroepsontwikkeling bevorderd.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 30 mei 2023