Maatschappij en Recht

Welkom bij de faculteit Maatschappij en Recht (FMR), een van de grootste faculteiten van de Hogeschool van Amsterdam. We staan met ons onderwijs en onderzoek middenin de Amsterdamse samenleving en onze studenten en medewerkers vormen samen een goede afspiegeling van de stad. Kenmerkend voor FMR is onze grote maatschappelijke betrokkenheid. Deze betrokkenheid zie je terug in al onze opleidingen en het onderzoek waar we aan bijdragen.

Met ons onderzoek en onderwijs willen we samen met partners in de stad bijdragen aan het realiseren van een sociale en rechtvaardige samenleving.

Samen zetten wij ons in om:

  • Een duurzaam leven voor iedereen mogelijk te maken
  • Gelijke kansen in de samenleving te bevorderen
  • De sociale samenhang in buurten en wijken te versterken
  • Mensen aan en tot hun recht te laten komen
  • De digitale wereld toegankelijk te maken voor iedereen

Hoe doen we dat?

Onderwijs

We bieden een breed aanbod aan sociale, juridische en gedragskundige opleidingen (op bachelor-, master- en Ad-niveau). Onze gedreven docenten leiden studenten op tot multidisciplinaire professionals met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, zodat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren in de maatschappij.

Onderzoek

We doen meer dan alleen onderwijs verzorgen. Ons praktijkgerichte onderzoek levert waardevolle kennis op die direct toepasbaar is in de samenleving. Met onze kennis participeren wij in alle Centres of Expertise (CoE) van de HvA en in het bijzonder in het CoE Rechtvaardige Stad.

Ook draagt ons onderzoek bij aan het verbeteren en vernieuwen van ons onderwijs en de beroepspraktijk. Zo creëren we een inspirerende leeromgeving, waarin je je talenten kunt ontplooien en jezelf kunt ontwikkelen als professional.

Koers van de faculteit Maatschappij en Recht

We hebben ambitieuze plannen voor de komende jaren vastgelegd in ons Koersdocument FMR. Hierin staan onze ambities en succesfactoren voor de periode van 2022-2026 beschreven.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 23 april 2024