Onderzoek

Het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de HvA voert praktijkgericht onderzoek uit dat bijdraagt aan verbetering en innovatie van de beroepspraktijk.

De activiteiten van het kenniscentrum zijn verbonden aan de bacheloropleidingen van de faculteit Maatschappij en Recht. Bundeling en uitwisseling van hun kennis en expertise leiden tot een resultaatgerichte onderzoeksaanpak. Het onderzoek wordt uitgevoerd door negen lectoraten, elk met een eigen specialisme.

Kijk voor meer informatie over het kenniscentrum op hva.nl/akmi .

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 15 oktober 2019