Onderzoek

Het Kenniscentrum Maatschappij en Recht van de HvA voert praktijkgericht onderzoek uit dat bijdraagt aan verbetering en innovatie van de beroepspraktijk.

De activiteiten van het kenniscentrum zijn verbonden aan de bacheloropleidingen van de faculteit Maatschappij en Recht. Bundeling en uitwisseling van hun kennis en expertise leiden tot een resultaatgerichte onderzoeksaanpak. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen verschillende lectoraten, elk met een eigen specialisme.

Het kenniscentrum maakt deel uit van de faculteit Maatschappij en Recht, één van de zeven faculteiten van de Hogeschool van Amsterdam. Kijk voor meer informatie over het kenniscentrum op hva.nl/kmr

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 30 mei 2023