Hogeschool van Amsterdam

Comeniusbeurs voor inzet storytelling bij bachelor Bestuurskunde

Samenwerking tussen Bestuurskunde en Urban Governance and Social Innovation

13 mei 2020 15:50 | Faculteit Maatschappij en Recht

Guido van Os, hoofddocent Bestuurskunde aan de HvA, heeft een Comeniusbeurs toegekend gekregen voor zijn voorstel om het curriculum van de opleiding Bestuurskunde te verrijken met de storytelling-methode.

Het vormen van een beeld van een complex probleem in een maatschappelijke context, daar een helder verhaal van maken en met dat verhaal mensen kunnen verbinden en overtuigen. Dat is wat bestuurskundestudenten goed moeten kunnen als zij na hun studie de arbeidsmarkt betreden.

Daarnaast is het belangrijk dat studenten een goed beeld vormen van wat zij met hun diploma willen en kunnen. Guido van Os: “De functies die bestuurskundigen na hun studie vervullen zijn zeer divers. Er is veel mogelijk en er is geen ‘voor de hand liggend’ carrièrepad. Het is des te belangrijker dat onze studenten goed nadenken over wat voor professional zij zijn.”

Storytelling

Voor beide onderdelen van het curriculum is storytelling van toegevoegde waarde. Deze methode draait om het aanleren van en oefenen met elementen van een ‘goed verhaal’ (structuur, beeldend vertellen, contact maken met je publiek) en helpt creatieve en overtuigende vaardigheden bij te brengen en kritisch te reflecteren. Uit een eerdere pilot van Urban Governance and Social Innovation bleek ook dat studenten die voor hun afstudeerportfolio storytellingworkshops hadden gevolgd, een beter doordacht toekomstbeeld hadden.

Doel van dit innovatieproject, dat aankomend studiejaar van start gaat, is om in nauwe samenwerking met Marian Zandbergen (onderzoeker bij het lectoraat Management van Cultuurverandering) storytelling tot een structureel onderdeel van het curriculum van de opleiding Bestuurskunde te maken. “Door storytelling dagen wij studenten uit om uit hun comfortzone te treden, wat hen helpt om zich sterker te ontwikkelen en een beter zelfbeeld te verkrijgen.”

Comenius Teaching Fellows-beurs

De Comenius-beurzen worden toegekend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De beoordelingscommissie was lovend over het voorstel, dat als beste werd beoordeeld binnen het thema ‘bildung en identiteitsvorming.’ De commissie prijst storytelling als "een erg originele benadering om de competenties van studenten te versterken" en is "zeer positief" over de verwachte opbrengsten van het voorstel.

Meer weten over het project? Neem contact op met Guido van Os.