Hogeschool van Amsterdam

Studenten HvA halen jongeren en laaggeletterden naar bibliotheek

13 jun 2017 16:30 | Faculteit Maatschappij en Recht

De Openbare Bibliotheek van Amsterdam (OBA) wil graag het educatieve centrum van de buurt zijn voor álle bewoners. Kinderen en hun ouders weten de OBA goed te vinden, maar hoe zit het met de jongeren en ouderen in de buurt? En de mensen die niet kunnen lezen en schrijven of de Nederlandse taal niet spreken? OBA vroeg de tweedejaars van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) van de HvA om de lastig bereikbare groepen naar de bieb te halen.

Verbinding met de buurt

Meer dan 200 studenten werden voor het MWD project ‘De outreachende bibliotheek’ ingedeeld in 41 groepen en verdeeld over 8 vestigingen van de OBA. ‘In OBA Van der Pek willen we graag dat meer laaggeletterden meedoen aan onze programma's en in OBA Banne zouden we graag meer jongeren zien,’ zegt Meliha Koyluoglu, teamleider vestigingen Amsterdam-Noord van OBA. De opdracht bestond uit het maken van een wijkanalyse en het verzinnen van een manier om de verbinding tussen de OBA en een lastig bereikbare doelgroep te versterken. De studenten moesten hun idee ook uitvoeren.

Persoonlijk verhaal

Met de ideeën van de studenten verrijkt opdrachtgever OBA haar kennis van de buurt. De studenten doen tegelijkertijd praktijkervaring op in hun rol als sociaal werker. 'We probeerden eerst de mensen op straat aan te spreken terwijl we een A4'tje vasthielden met de tekst 'Taal en Rekenen bij OBA'. Iedereen zag het, maar niemand deed mee. Toen bedachten we dat we mensen eerst ons persoonlijke verhaal gingen vertellen. Ik moet zelf bijvoorbeeld mijn Nederlandse taalvaardigheid verbeteren en iemand anders heeft moeite met rekenen. Uiteindelijk gaven twee vrouwen aan dat ze moeite hadden met de Nederlandse taal en nodigden we hen uit om in de OBA taaloefeningen te komen doen,' vertelt student Mayson Cijntje (31).

Eindpresentaties op HvA

Erop afgaan en luisteren

Sociaal werkers helpen bewoners om zélf hun krachten en ervaringen in te zetten om hun leven te verbeteren. Bijvoorbeeld door ze te helpen bij het vormen van een netwerk van buren of familie en door ze te wijzen op de mogelijkheden die hun wijk te bieden heeft.

Erop afgaan, contact maken, luisteren en verbinden, dat is waar sociaal werkers goed in zijn. Vaardigheden die studenten zich alleen eigen kunnen maken door het ook daadwerkelijk te doen. Mayson Cijntje: ‘In begin van het project ben je bang om op iemand af te stappen. Maar nu spreek ik mensen eerder aan. Vorige week stapte ik op iemand af met mooi haar en nu ben ik ook naar die kapper gegaan. Uit mijn comfortzone gestapt. We zouden hier al eerder in de opleiding mee moeten beginnen.’

Meer dan boeken

Voor OBA Van der Pek hebben de HvA-studenten een link gelegd met instellingen in de buurt, zoals Reclassering, die al contact hebben met mensen die laaggeletterd zijn. In de wijk Banne merkten de studenten dat jongeren niet weten dat je in de OBA voor veel meer terecht kunt dan alleen het lenen van boeken; ook voor activiteiten, muziek en cursussen. De studenten gaan nu samen met jongeren uit de buurt een evenement in de vestiging organiseren. Meliha Koyluoglu: ‘Ik wil graag blijven samenwerken met de studenten van de HvA. Vooral als we volgend jaar verder kunnen met waar we nu zijn gekomen.’

Meer informatie

De deelnemende vestigingen waren: OBA Banne, OBA Molenwijk, OBA Van der Pek, OBA Reigersbos, OBA Osdorp, OBA Mercatorplein, OBA Slotermeer en OBA Geuzenveld. Het project wordt in studiejaar 2017-2018 opnieuw aangeboden aan de tweedejaars MWD.

Neem voor vragen contact op met Joep Holten, docent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, j.holten@hva.nl.