Hogeschool van Amsterdam

Wonen Wonen Wonen: Living on the edge

Symposium

Tijdens het online symposium Wonen Wonen Wonen: Living on the edge wordt er ingezoomd op de woningmarkt. Waar liggen de problemen, zijn hier oplossingen voor en hoe gaat dit in zijn werk?

De stad is langzaam aan het veranderen en er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen. De verschillende groepen die normaal in de stad verblijven, zoals geboren en getogen bewoners, Young Urban Professionals, vluchtelingen, daklozen, buitenlandse studenten en toeristen, hebben de stad verlaten of nemen hier juist hun plek in. Dit heeft ook effect op het wonen en leven en het ‘samenleven’ van haar diverse bewoners. Wonen is voor de meeste mensen hun thuis, in een buurt waar je elkaar kent en steunt. De meest ideale situatie op de woningmarkt is dat er voor iedereen een passende en betaalbare woning is in een schone, veilige en leefbare buurt.

Het symposium wordt georganiseerd door studenten als onderdeel van de minor De Veranderende Stad en is gratis online bij te wonen via Microsoft Teams voor iedereen die geïnteresseerd is in stedelijke ontwikkeling en de woningmarkt. Wil jij je meer verdiepen in de woningmarkt, kom dan zeker!

Programma

De dag begint om half 11 met een opening en een gastspreker. Vervolgens is de dag gevuld met verschillende workshops en gastsprekers. Per tijdvak kunt u kiezen voor één van de gastsprekers of workshops die u per starttijd terugvindt in het onderstaande schema.

Tijd Programma
10:30 uur Opening
10:45 uur Gastspreker: Fred van der Molen
11:15 uur Koffie- en theepauze
11:45 uur

Workshop – Creatief wonen

Workshop – Wonen voor iedereen

Workshop – Overbieden overbodig

13:00 uur

Introductie gastsprekers

13:10 uur

Gastspreker: Dirk de Jager

Gastspreker: Marnix Norder

13:40 uur Lunch
14:25 uur

Workshop – Hoog'waardig' bouwen

Workshop – Krapte op de woningmarkt

Workshop – De doorstroming

15:40 uur Afsluiting

Gastsprekers

Fred van der Molen
Fred van der Molen is hoofdredacteur bij platform NUL20. NUL20 is een platform voor informatie en opinievorming over woonbeleid en stedelijke ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam. Daarnaast werkt hij aan prominente publicaties rondom dit onderwerp in Nederland en België

Dirk de Jager
Dirk de Jager is lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost. In zijn portefeuille zit onder andere de ontwikkelingen van Amstel III/ArenaPoort, bouwen & wonen en ruimtelijke ordening.

Marnix Nolder
Marnix Norder is directeur van Steenvlinder. Steenvlinder is een bedrijf dat zich inzet voor zelfbouw. Marnix heeft zelf al 20 jaar ervaring in stedelijke ontwikkeling en werkt al sinds 2008 aan zelfbouwprojecten in onder andere Den Haag.

Workshops

Na de interessante gastsprekers worden er twee rondes met workshops gegeven door de studenten van de veranderende stad. Kies zelf welke workshop je gaat volgen en verdiep je in de dynamische woningmarkt van Nederlandse steden.

Creatief wonen
Deze workshop gaat over de creatieve oplossingen die aangeboden worden op de woningmarkt. Hierbij kan je denken aan tiny houses, of wonen in leegstaanden scholen, kerken, winkels en bedrijfspanden. De huizenprijzen zijn voor de gemiddelde Nederlander niet te betalen en daarom worden er oplossingen bedacht om toch aan een huis te komen. Het bedrijf Steenvlinder is hiervan een goed voorbeeld. Dit bedrijf maakt zich sterk voor zelfbouw. Samen met een medewerker van Steenvlinder gaan wij het tijdens deze workshop over dit onderwerp hebben.

De doorstroming
Wij gaan gezamenlijk het gesprek aan over de doorstroming van de huidige woningmarkt. Zoals bekend, is de huidige woningmarkt steeds verder onbereikbaar. Het vinden van een geschikte woning voor zowel jong als oud, is zoals iedereen weet steeds meer een uitdaging. We gaan op een interactieve manier in gesprek met elkaar. Hierin worden verschillende ervaringen, meningen en ideeën gedeeld om mogelijke oplossingen te vinden voor de vertraging op de doorstroming.

‘Hoog’ waardig wonen
Er wordt meer dan ooit de lucht ingebouwd in Nederland. Waar hoogbouw voorheen niet echt een plek had in de Nederlandse woningbouw schieten inmiddels de hoogbouwplannen als paddenstoelen uit de grond. Met het heersende woningtekort in ons kleine landje lijkt hoogbouw een goede oplossing om op kleine ontwikkelgebieden in de stad veel woningen te realiseren. Echter is dit ook waar het knelpunt ontstaat. Veel hoogbouw moet binnen de bestaande stad haar plaats gaan vinden. De invloed van hoogbouw op de omliggende omgeving is echter significant groter dan laag- en middelhoogbouw. Schaduwwerking, windstromen en uitzicht vervuiling zorgen er onder andere voor dat het plaatsen van hoogbouw torens in en rond de bestaande stad een lastige puzzel is. Deze puzzel willen we d.m.v. maquettes aangaan met de deelnemers van de workshop.

Krapte op de woningmarkt
De workshop ‘krapte op de woningmarkt’ gaat over de wijze van het koopgedrag van verschillende personages. In de workshop gaat het over wie je een bepaalde woning zou geven en waarom. De huidige woningmarkt schetst dat er te weinig woningen zijn. De opgave is wie er voorrang of recht krijgt op de woning en tot wie uiteindelijk de woning wordt toegezegd. In de workshop ontstaan 2 situaties. In de 2 situaties komt het verschillende gedrag naar voren van de verschillende personages. Iedere personage krijgt een verschillende hoeveelheid geld. Vervolgens worden de woningen verdeeld op basis van gunning en de hoeveelheid geld.

Overbieden, overbodig?
Wie een huis wil kopen, ontkomt er nu in het hele land niet meer aan om te overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs wordt verkocht, loopt razendsnel op en dat geldt ook voor de bedragen waarmee wordt overboden.

In het eerste kwartaal van 2021 werd op 70 procent van de huizen in de prijsklasse tussen de 200.000 en 300.000 euro overboden. Twee jaar geleden ging het nog om 37 procent van de huizen.

Overweeg jij een huis te kopen en boven de vraagprijs te bieden? In onze workshop willen wij u op een interactieve manier informeren over de verschillende biedingssystemen en de voor- en nadelen hiervan. Daarnaast gaan we onderzoeken of er een alternatief is om het overbieden te verminderen. Dit gaan we doen door middel van een biedingsspel. Het overbieden komt op deze manier aanbod. Daarna volgt een informatief gesprek met makelaar Reinout van Waalwijk van Doorn (van Van Waalwijk van Doorn Makelaars – Taxateurs) en als laatst een debat.

Wonen voor iedereen
Een hoog keukenkastje, een drempel of een kleine badkamer, grote kans dat u dit heeft in uw woning. Voor een rolstoelgebruiker is het alleen niet heel praktisch.

In deze workshop gaan we onderzoeken wat toegankelijkheid van een woning inhoud en wat voor invloed het heeft als woningen niet toegankelijk zijn. In een nagebootst niet-toegankelijke en wel toegankelijke woning gaan we het verschil ervaren. Deze workshop wordt ondersteund door Sherry Jae Ebere. Zij is onder andere vrijwilliger bij het GVB en Cliëntenbelang Amsterdam en zal u meenemen in het belang van toegankelijke woningen.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons via: symposium2022-fmr@hva.nl

Vanwege de huidige coronamaatregelen is besloten om dit symposium online te houden, via Microsoft Teams. De link waarmee u deelneemt aan het online symposium zal voor aanvang op deze pagina geplaatst worden. Om toch nog een beetje elkaar te kunnen ontmoeten en te netwerken zou het fijn zijn als u een camera en microfoon heeft die werken. Alvast bedankt en wij hopen u snel online te ontmoeten!

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 januari 2022

Datum

Startdatum 19 jan

Tijd

10:30 - 16:00 uur